Gjeldens to ansikter; mulighet og ruin

Publisert: 14. september, 2020

Av: Ole Petter Christiansen

I utgangspunktet utvikler samfunnet seg i samme takt som produktiviteten øker. Det betyr at vi kan nyte flere goder ettersom vi får til å gjøre ting bedre, kjappere, billigere, på en ny måte eller lignende. Dette fenomenet er helt likt for en privatperson som for et helt samfunn. Vi kan for eksempel tjene 50.000 ekstra i året, men da må vi først gjøre en innsats eller forbedring som å øke kunnskapen for å få en bedre betalt jobb. Når det er sagt har vi gjeld og det endrer alt. Gjeld gjør at vi kan bruke mer enn vi produserer. Sagt […]

Les hele innlegget

Nyhetsbrev: Dårlig privatøkonomi påvirker hele samfunnet

Publisert: 31. august, 2020

Av: Lars Findahl

Nyhetsbrev 1 – 31. august 2020 -Årgang 7 Finanstilsynet og Norges Bank vil stramme inn boliglånsforskriften Det er snart umulig for folk med vanlige inntekt å skaffe seg bolig i de store byene – uten hjelp fra mor og far. Det har utviklet seg en udemokratisk todeling i boligmarkedet; dem som er innenfor og dem som holdes utenfor. Kvadratmeterprisen på boliger går stadig opp og stadig flere unge holdes på utsiden. Likevel mener Finanstilsynet at vilkår for lån må strammes inn (les: bli dyrere). Sjekk ut artikkel fra E24 ovenfor. Dårlig privatøkonomi påvirker hele samfunnet Denne artikkelen fra nettmagasinet Forskning.no […]

Les hele innlegget

Smartskolen i personlig økonomi: En vei til bedre økonomi, bedre helse og bedre liv

Publisert: 2. juni, 2020

Av: Lars Findahl

Smartskolen i personlig økonomi er en personlig kompetanse til å komme bedre på parti med økonomien sin og seg selv. Det betyr å vite alt som er viktig ved den og å lære seg å forvalte den. Å forvalte økonomien er noe mer enn å betale regningene sine. Å ha detaljert kunnskap om alle sidene av egen økonomi, er et valg man tar og er en vel utprøvd vei til å styrke økonomien. Det krever veldig liten innsats i forhold til tid og investering. Det som er helt vanlig er at du oppdager mulighetsrom i økonomien din som du ikke […]

Les hele innlegget

Norge på verdenstoppen i forbruksgjeld og inkasso

Publisert: 29. mai, 2020

Av: Lars Findahl

Vi nordmenn kan smykke oss med topplassering i verden når det gjelder forbrukslån. Vi kan smykke oss med topplassering i inkassosaker også. Gjeldsregisterets tall viste at nordmenn har over 170 milliarder kroner i samlet forbruksgjeld, en økning på 335 prosent på 11 år. Det tilsvarer 71 000 kroner i snitt for hver eneste husstand i Norge.  Hva er det med oss nordmenn som gjør at det er så lett å ty til forbrukslån og kredittkort? Vi reiser spørsmålet og oppfordrer deg til å reflektere rundt hva svaret kan være for deg og dine. Denne refleksjonen er spesielt nyttig om du […]

Les hele innlegget

Vellykket instruktørkurs i Harstad

Publisert: 10. mai, 2020

Av: Lars Findahl

Vi var i forrige uke invitert til INKO AS i Harstad for å holde et sertifiseringskurs for ansatte, i undervisningsmetodikken Smartkolen i personlig økonomi. Kurset ble vellykket. Det var også hyggelig å besøke en av våre første kunder, som vi fikk for 17 år siden! Jeg viste også fram vår digitale læringsplattform, som en førpremiere. Plattformen er ikke ferdig, men den er så ferdig at alle instruktører kan logge seg inn der og hente frem det undervisningsmateriellet som man trenger. Foreløpig vil portalen være et suplement til papirbasert undervisning.

Les hele innlegget

Nyhetsbrev april/mai 2020

Publisert: 22. april, 2020

Av: Lars Findahl

SMARTSKOLEN I PERSONLIG ØKONOMI:– Kompetansehevingsverktøy i økonomi, helse og livsmestring Forsiktig gjenåpning av samfunnet etter pandemien Før pandemien brøt ut fikk vi flere forespørsler om vi kan holde sertifiseringskurs i Smart rundt omkring i landet. Det har vi satt på vent. Nå åpner samfunnet forsiktig igjen, hvor man har anledning til å møtes fem personer. Vi holder derfor gjerne kurs i din bedrift/ din etat når det er ønske om å sertifisere bedriften i Smartmetodikk for undervisning i personlig økonomi. Kontakt oss uforbindtlig for mer informasjon. NYE TJENESTER: Å kjøre Smartkurs som et digitalt kurs er fullt mulig Det er […]

Les hele innlegget

Corana-krisen går hardt utover økonomien

Publisert: 19. mars, 2020

Av: Ole Petter Christiansen

Coronakrisen går hardt utover økonomien, og det skal antageligvis bli verre før det blir bedre. Det er spesielt de uten oppsparte penger som nå sliter mest. Både blant privatpersoner, men også blant bedrifter. En bedrift kan velge å begjære seg selv konkurs. Det er imidlertid ikke mulig for privatpersoner. Livet må gå videre. Til nå har gruppen uten oppsparte midler vært helt avhengige av jevn inntekt for å kunne betale sine kostnader, og nå opplever disse å få inntektene sine redusert eller eliminert. Dette skaper en umiddelbar og akutt krise. Dagens situasjon belyser hvorfor personlig økonomi er viktig, en oppgave […]

Les hele innlegget

Vi må stå sammen

Publisert: 19. mars, 2020

Av: Lars Findahl

Kjære Smartinstruktører Vi må alle stå sammen i denne vanskelige tiden. Det er tid for omtanke og dugnadsånd. Trygg økonomi har en erfaring og kompetanse som er nyttig for vår tid. I samspill med nav-kontor og andre tiltaksarrangører sprer vi kunnskap om hvor altomfattende viktig det er å ha kompetanse og verktøy til å se, oppdage- og styre økonomien sin med. Det er god beredskap. Nå er denne kompetansen viktigere enn noen gang. Vi håper at dere som er sertifiserte instruktører i Smart vil finne tid og rom for å gjøre denne kompetansen tilgjengelig for alle dem som framover ønsker […]

Les hele innlegget

Corona og din privatøkonomi

Publisert: 15. mars, 2020

Av: Lars Findahl

Vi prøver å utføre vårt oppdrag på vanlig måte, til tross at samfunnet er nedstengt og det meste er satt på vent. Den helt nye situasjonen gir selvfølgelig enorme utfordringer for landet og for veldig mange familier og aleneboende.   Vi hevder at å bry seg om økonomien sin, og det å vite alt om den,  er den sikreste veien til å styrke økonomien og til å leve tryggere liv. Vi har levert dette budskapet i 28 år, uten å heve pekefingeren overfor noen.   Smartskolen i personlig økonomi er ikke bare et verktøy og arbeidsopplegg som gir deg utrolig […]

Les hele innlegget

Informasjon om Smartskolen i personlig økonomi – nyheter juni 2019

Publisert: 14. juni, 2019

Av: Lars Findahl

Til Smartinstruktører og andre interesserte, Jeg viser til samarbeidet som TRYGG ØKONOMI har med ASVL og med medlemsbedriftene om undervisningsmetoden Smartskolen i personlig økonomi. – Oppdaterte satser for husholdningsutgifter ligger på vårt nettsted, tilgjengelig for alle. https://www.tryggokonomi.no/hurtigreferanse-smart/ – Satsene for NAVs ytelser for 2019 og utbetalingsdatoer finner du samlet på ett sted; – https://www.tryggokonomi.no/ressurser/trygdeytelser/ – Vi har oppdatert forbruker- juridisk stoff for 2019. Det ligger åpnet for alle; https://www.tryggokonomi.no/ressurser/gratis-juridisk-hjelp-2015/ Mange juridiske formularer  og oppsett som man kan ha bruk for, som for eks. samboeravtale, er  i dag betalingstjenester på nettet. Men vi har funnet frem til dokumenter som er åpent tilgjengelig […]

Les hele innlegget

Å sette økonomien på dagsorden

Publisert: 4. desember, 2018

Av: Lars Findahl

HVA STOPPER OSS FRA Å SETTE ØKONOMIEN HØYT OPP PÅ DAGSORDEN I VÅR HVERDAG? Argument 1: «Det ikke er viktig!» – Men alle som mener det ville nok ombestemt seg om de så et kart med oversikt over alle fordelene og alle sammenhengende mellom økonomi, helse og en tryggere hverdag. Vi har utviklet et kart som viser disse sammenhengene. Vi kan gjerne sende deg det om du vil ha et slikt kart. Argument 2: Man kjenner på stress rundt dette og vil helst la være! – Det er lett å kjenne seg igjen i den ubehagelige følelsen når du ikke har […]

Les hele innlegget

DESEMBER ER PERFEKT BUDSJETTID!

Publisert: 4. desember, 2018

Av: Lars Findahl

– Se vår løsning i bunnen av artikkelen Vi er inne i årets mørketid. Men tiden vi er i vil snart avløses av lysere dager. På samme måte vil et grundig budsjett for 2019 raskt bringe lys over økonomien din. Når du kartlegger økonomien din, vil det gjøre deg i stand til å ta en realitetssjekk om årsøkonomien går i hop eller ikke, etter at du har tatt hensyn til de plikter, lån, avtaler, mål og ønsker du/dere har for økonomien for året som kommer. En slik kartlegging vil gi svar på typiske spørsmål: Går vi i pluss i året […]

Les hele innlegget

Barns kunnskap og holdninger til penger

Publisert: 4. desember, 2018

Av: Lars Findahl

HVORFOR FINNER MANGE DET VANSKELIG Å GI BARNA KUNNSKAP OM PENGER OG BIDRA TIL Å SKAPE GODE HOLDINGER TIL DEM? La oss i førjulstiden, hvor kassaapparatene går varme, ta opp dette lett følsomme temaet. Deler av forklaringen er åpenbar, andre årsaker er mer skjult. Her beskriver jeg kun noen sammenhenger. Blir du spurt i en undersøkelse om du synes det er viktig å gi barna gode holdninger til penger og forbruk, vil du sikkert svare ja. Men hvor lett er dette egentlig? For det første vil vi i utgangspunktet gjøre alt for barna våre. Vi vil gjerne at de skal […]

Les hele innlegget