Nyhetsbrev april/mai 2020

Publisert: 22. april, 2020

Av: Lars Findahl

SMARTSKOLEN I PERSONLIG ØKONOMI:– Kompetansehevingsverktøy i økonomi, helse og livsmestring Forsiktig gjenåpning av samfunnet etter pandemien Før pandemien brøt ut fikk vi flere forespørsler om vi kan holde sertifiseringskurs i Smart rundt omkring i landet. Det har vi satt på vent. Nå åpner samfunnet forsiktig igjen, hvor man har anledning til å møtes fem personer. Vi holder derfor gjerne kurs i din bedrift/ din etat når det er ønske om å sertifisere bedriften i Smartmetodikk for undervisning i personlig økonomi. Kontakt oss uforbindtlig for mer informasjon. NYE TJENESTER: Å kjøre Smartkurs som et digitalt kurs er fullt mulig Det er […]

Les hele innlegget

Informasjon om Smartskolen i personlig økonomi – nyheter juni 2019

Publisert: 14. juni, 2019

Av: Lars Findahl

Til Smartinstruktører og andre interesserte, Jeg viser til samarbeidet som TRYGG ØKONOMI har med ASVL og med medlemsbedriftene om undervisningsmetoden Smartskolen i personlig økonomi. – Oppdaterte satser for husholdningsutgifter ligger på vårt nettsted, tilgjengelig for alle. https://www.tryggokonomi.no/hurtigreferanse-smart/ – Satsene for NAVs ytelser for 2019 og utbetalingsdatoer finner du samlet på ett sted; – https://www.tryggokonomi.no/ressurser/trygdeytelser/ – Vi har oppdatert forbruker- juridisk stoff for 2019. Det ligger åpnet for alle; https://www.tryggokonomi.no/ressurser/gratis-juridisk-hjelp-2015/ Mange juridiske formularer  og oppsett som man kan ha bruk for, som for eks. samboeravtale, er  i dag betalingstjenester på nettet. Men vi har funnet frem til dokumenter som er åpent tilgjengelig […]

Les hele innlegget

Informasjon om Smart som undervisningsmetode

Publisert: 23. mai, 2018

Av: Lars Findahl

– kortversjon for NAV og andre tjenesteleverandører. Smart er en undervisningsmetodikk i personlig økonomi og helse og er utformet for å gi styrke til tjenestemottakerne. Metoden gir holdninger og kunnskap som fremmer like muligheter og deltakelse i samfunnet. ¹ Smart er laget som et dialogkurs for deltakere i små grupper. Det omfatter verktøy til odel og eie slik at deltakerne kan monitorere sin økonomi og fullført kurs gir kompetansebevis som kan øke mulighet for skoleopptak og jobb. Kompetansen er også laget som et sertifiseringskurs over tre dager for ansatte ved NAV og hos andre tiltaksarrangører og helseforetak. Smart har vært et […]

Les hele innlegget

Hvordan bør en grunnkompetanse i personlig økonomi utformes?

Publisert: 16. mai, 2018

Av: Lars Findahl

Gjennom de de senere årene har det blitt mer fokus på folkeopplysningstemaet personlig økonomi. Etter hvert har tunge aktører meldt seg på banen for å mene noe om dette fagspørsmålet og for å tilby slik undervisning. Det er ennå en fagpolitisk usikkerhet om hvordan man bør definere en grunnkompetanse i personlig økonomi. Hva bør en slik kompetanse inneholde? Man må spørre seg: Hva er det nyttigste å lære på dette feltet og som kan få avgjørende betydning gjennom hele livet? Gjennom læringsopplegget «Smartmetoden i økonomi, helse og livskvalitet har vi gitt et tydelig svar på dette spørsmålet. Det som er […]

Les hele innlegget