Informasjon om Smartskolen i personlig økonomi – nyheter juni 2019

Publisert den

Til Smartinstruktører og andre interesserte, Jeg viser til samarbeidet som TRYGG ØKONOMI har med ASVL og med medlemsbedriftene om undervisningsmetoden Smartskolen i personlig økonomi. – Oppdaterte satser for husholdningsutgifter ligger på vårt nettsted, tilgjengelig for alle. https://www.tryggokonomi.no/hurtigreferanse-smart/ – Satsene for NAVs ytelser for 2019 og utbetalingsdatoer finner du samlet på ett sted; – https://www.tryggokonomi.no/ressurser/trygdeytelser/ – Vi […]

Informasjon om Smart som undervisningsmetode

Publisert den

– kortversjon for NAV og andre tjenesteleverandører. Smart er en undervisningsmetodikk i personlig økonomi og helse og er utformet for å gi styrke til tjenestemottakerne. Metoden gir holdninger og kunnskap som fremmer like muligheter og deltakelse i samfunnet. ¹ Smart er laget som et dialogkurs for deltakere i små grupper. Det omfatter verktøy til odel […]

Hvordan bør en grunnkompetanse i personlig økonomi utformes?

Publisert den

Gjennom de de senere årene har det blitt mer fokus på folkeopplysningstemaet personlig økonomi. Etter hvert har tunge aktører meldt seg på banen for å mene noe om dette fagspørsmålet og for å tilby slik undervisning. Det er ennå en fagpolitisk usikkerhet om hvordan man bør definere en grunnkompetanse i personlig økonomi. Hva bør en […]