Inntekt som vei ut av gjelden

Publisert: 18. oktober, 2020

Av: Ole Petter Christiansen

Det er tøft å ta tak i gjeld. Spesielt hvis byrden er stor. Ettersom regningene samler seg opp, blir det menneskelig å undertrykke problemet. Så hvordan kan vi angripe en situasjon som er så utfordrende? Hva hadde du sagt om jeg tvang deg til å spise 35.000 kilo mat på et måltid? Det ville vært helt urealistisk og sånn er det også med gjeld. Når vi setter oss mål er det viktig at vi selv tror de er mulig å oppnå. Faktisk så spiser vi mennesker 35.000 kilo med mat, men det er i snitt gjennom hele livet. Om vi […]

Les hele innlegget

Gjeldens to ansikter; mulighet og ruin

Publisert: 14. september, 2020

Av: Ole Petter Christiansen

I utgangspunktet utvikler samfunnet seg i samme takt som produktiviteten øker. Det betyr at vi kan nyte flere goder ettersom vi får til å gjøre ting bedre, kjappere, billigere, på en ny måte eller lignende. Dette fenomenet er helt likt for en privatperson som for et helt samfunn. Vi kan for eksempel tjene 50.000 ekstra i året, men da må vi først gjøre en innsats eller forbedring som å øke kunnskapen for å få en bedre betalt jobb. Når det er sagt har vi gjeld og det endrer alt. Gjeld gjør at vi kan bruke mer enn vi produserer. Sagt […]

Les hele innlegget

Smartskolen i personlig økonomi: En vei til bedre økonomi, bedre helse og bedre liv

Publisert: 2. juni, 2020

Av: Lars Findahl

Smartskolen i personlig økonomi er en personlig kompetanse til å komme bedre på parti med økonomien sin og seg selv. Det betyr å vite alt som er viktig ved den og å lære seg å forvalte den. Å forvalte økonomien er noe mer enn å betale regningene sine. Å ha detaljert kunnskap om alle sidene av egen økonomi, er et valg man tar og er en vel utprøvd vei til å styrke økonomien. Det krever veldig liten innsats i forhold til tid og investering. Det som er helt vanlig er at du oppdager mulighetsrom i økonomien din som du ikke […]

Les hele innlegget

Norge på verdenstoppen i forbruksgjeld og inkasso

Publisert: 29. mai, 2020

Av: Lars Findahl

Vi nordmenn kan smykke oss med topplassering i verden når det gjelder forbrukslån. Vi kan smykke oss med topplassering i inkassosaker også. Gjeldsregisterets tall viste at nordmenn har over 170 milliarder kroner i samlet forbruksgjeld, en økning på 335 prosent på 11 år. Det tilsvarer 71 000 kroner i snitt for hver eneste husstand i Norge.  Hva er det med oss nordmenn som gjør at det er så lett å ty til forbrukslån og kredittkort? Vi reiser spørsmålet og oppfordrer deg til å reflektere rundt hva svaret kan være for deg og dine. Denne refleksjonen er spesielt nyttig om du […]

Les hele innlegget

Vellykket instruktørkurs i Harstad

Publisert: 10. mai, 2020

Av: Lars Findahl

Vi var i forrige uke invitert til INKO AS i Harstad for å holde et sertifiseringskurs for ansatte, i undervisningsmetodikken Smartkolen i personlig økonomi. Kurset ble vellykket. Det var også hyggelig å besøke en av våre første kunder, som vi fikk for 17 år siden! Jeg viste også fram vår digitale læringsplattform, som en førpremiere. Plattformen er ikke ferdig, men den er så ferdig at alle instruktører kan logge seg inn der og hente frem det undervisningsmateriellet som man trenger. Foreløpig vil portalen være et suplement til papirbasert undervisning.

Les hele innlegget

Nyhetsbrev april/mai 2020

Publisert: 22. april, 2020

Av: Lars Findahl

SMARTSKOLEN I PERSONLIG ØKONOMI:– Kompetansehevingsverktøy i økonomi, helse og livsmestring Forsiktig gjenåpning av samfunnet etter pandemien Før pandemien brøt ut fikk vi flere forespørsler om vi kan holde sertifiseringskurs i Smart rundt omkring i landet. Det har vi satt på vent. Nå åpner samfunnet forsiktig igjen, hvor man har anledning til å møtes fem personer. Vi holder derfor gjerne kurs i din bedrift/ din etat når det er ønske om å sertifisere bedriften i Smartmetodikk for undervisning i personlig økonomi. Kontakt oss uforbindtlig for mer informasjon. NYE TJENESTER: Å kjøre Smartkurs som et digitalt kurs er fullt mulig Det er […]

Les hele innlegget

Corana-krisen går hardt utover økonomien

Publisert: 19. mars, 2020

Av: Ole Petter Christiansen

Coronakrisen går hardt utover økonomien, og det skal antageligvis bli verre før det blir bedre. Det er spesielt de uten oppsparte penger som nå sliter mest. Både blant privatpersoner, men også blant bedrifter. En bedrift kan velge å begjære seg selv konkurs. Det er imidlertid ikke mulig for privatpersoner. Livet må gå videre. Til nå har gruppen uten oppsparte midler vært helt avhengige av jevn inntekt for å kunne betale sine kostnader, og nå opplever disse å få inntektene sine redusert eller eliminert. Dette skaper en umiddelbar og akutt krise. Dagens situasjon belyser hvorfor personlig økonomi er viktig, en oppgave […]

Les hele innlegget

Vi må stå sammen

Publisert: 19. mars, 2020

Av: Lars Findahl

Kjære Smartinstruktører Vi må alle stå sammen i denne vanskelige tiden. Det er tid for omtanke og dugnadsånd. Trygg økonomi har en erfaring og kompetanse som er nyttig for vår tid. I samspill med nav-kontor og andre tiltaksarrangører sprer vi kunnskap om hvor altomfattende viktig det er å ha kompetanse og verktøy til å se, oppdage- og styre økonomien sin med. Det er god beredskap. Nå er denne kompetansen viktigere enn noen gang. Vi håper at dere som er sertifiserte instruktører i Smart vil finne tid og rom for å gjøre denne kompetansen tilgjengelig for alle dem som framover ønsker […]

Les hele innlegget

Corona og din privatøkonomi

Publisert: 15. mars, 2020

Av: Lars Findahl

Vi prøver å utføre vårt oppdrag på vanlig måte, til tross at samfunnet er nedstengt og det meste er satt på vent. Den helt nye situasjonen gir selvfølgelig enorme utfordringer for landet og for veldig mange familier og aleneboende.   Vi hevder at å bry seg om økonomien sin, og det å vite alt om den,  er den sikreste veien til å styrke økonomien og til å leve tryggere liv. Vi har levert dette budskapet i 28 år, uten å heve pekefingeren overfor noen.   Smartskolen i personlig økonomi er ikke bare et verktøy og arbeidsopplegg som gir deg utrolig […]

Les hele innlegget

Full kontroll på økonomien

Publisert: 30. september, 2018

Av: Lars Findahl

Av Lars Findahl, oktober 2018 Denne artikkelen vil fortelle deg hvordan du kan oppnå full kontroll på økonomien raskt, lett, rimelig og varig. Hvis man spør folk om de ønsker å ha full kontroll på økonomien, svare alle «ja!» Men hvordan får man til det i praksis? Første steg til kontroll på økonomien er å få oversikt over den. Dette kan høres vanskelig ut. Hvis man derimot har en mal å gå etter, består jobben av å svare på spørsmålene i malen og først lage oversikten for én måned. Inntektene er som regel like eller nesten like i alle måneden […]

Les hele innlegget
Publisert: 19. april, 2018

Av: Lars Findahl

Vårt formål TRYGG ØKONOMI AS er et aksjeselskap som skal drive forretningsvirksomhet basert på samfunnsmessig verdiskapning. Formålet med selskapet er å bekjempe sosial eksklusjon og gi økt livsmestring ved å legge til rette for økt økonomisk kontroll blant levekårsutsatt ungdom, unge voksne og foreldre, gjennom å utvikle, promotere og tilby undervisningsmetodikken «Smart; i økonomi, helse og livskvalitet» overfor organisasjoner, etater, tiltaksarrangører og andre helsefremmende virksomheter, samt å forestå sertifisering av veiledere i denne metodikken. Selskapet skal også tilby coaching i personlig økonomi etter Smartmetodikk overfor bedrifter og private og drive opplysningsarbeid på dette feltet. Å utvikle Smartverktøy i økonomi bygger […]

Les hele innlegget

Fordeler

Publisert: 2. august, 2017

Av: Lars Findahl

Her er fordelene med å melde seg på et kurs nær deg nå- selv om kurset kanskje først går om fem måneder. • Høyst sannsynlig får du plass på kurset • Ved raske påmeldinger kan vi som arrangør bekrefte raskt at kurset vil bli avholdt. • Bedriften/etaten din kan komme i gang med Smart-tilbudet til sine brukere

Les hele innlegget

Samfunnsoppdrag

Publisert: 26. mai, 2017

Av: Lars Findahl

Vårt hovedmål er å få alle, særlig ungdom og unge voksne, til å bli interessert i sin egen økonomi. Økonomien er viktig for alle menneskers liv og velferd fordi den berører alle sider av livet. Å ha god kunnskap i økonomi er det beste grunnlag for god helse og et godt liv for deg og familien din. Med Smart™ gir vi deg verktøyene  som  du trenger. Det er enkelt å komme i gang.

Les hele innlegget