Et Robin Hood-prosjekt

Økt livsmestring

Smartskolen i personlig økonomi er et Robin Hood-prosjekt. Ikke i betydningen av at vi skal stjele fra de rike, men at vi skal gi elitens kompetanse i økonomi til alle som ønsker den.

Smartskolen i økonomi består av verktøy til å kunne se økonomien sin med. Det ligger magi i å kunne se hele økonomien sin i sammenheng. Ingen greier å se det fulle potensialet i økonomien sin uten å gå veien om å sette opp et kart over den. Vi mister viktig innsikt om bærekraften i egen økonomi, hvis vi ikke lager en slik oversikt.

Folk ønsker å greie seg selv

Det ligger glede, helse og mestring å greie seg selv økonomisk. En økonomi i balanse er bra for alt. Ofte ligger en nøkkel til bedre økonomi i å bli oppmerksom på vanene sine, reflektere over hva de koster og endre på noen av dem. Med Smartskolen i økonomi får du eventyrlig innsikt i din eller i familienes økonomi. Da blir det enklere å ta de beste beslutningene for den. Jeg ønsker å gi Norge superkompetanse i personlig økonomi, som en beredskap for vår tid. Ta kontakt om du ønsker denne kompetansen eller om du vil være med å spre kompetansen.