FORFALLSOVERSIKT

Forfallsliste over utgifter

NRK lisens –31. januar og 31. juliKringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget. For 2018 er avgiften 2970,24 kroner. Dette inkluderer 12 prosent merverdiavgift. Avgiften er fordelt på to terminer pr. år med forfall 31. januar og 31. juli
Kabel-tv/satellitt – Månedlig eller pr trimesterPriser finner du under Husstandsutgifter.
Årsavgift bil og motorsykkel:Fra 1. januar 2018 er bil og årsavgiften erstattet av enm trafikkforsikringsavgift som kreves inn av forsikringsselskapene. Priser finner du under Husstandsutgifter.
Bank- og kredittkort: varierendeDe fleste bankene trekker årsgebyr en mnd. etter utstedelse. Postbanken postbankkort: Postbanken postbankkort: forfall i juni.
Aktivitetsskolen (AKS)/barnehage: Begynnelsen av hver mnd.Satser finner du under Husstandsutgifter.
Kommunale avgifter: 25. mars, 25. mai, 25. august og 25. oktoberRenovasjon/vann/avløp/feieravgift. Avgiftene fastsettes av byrådet i desember.
Strøm:Varierende forfallsdatoer hos de forskjellige nettleverandører og kraftselskaperEksempel Hafslund: Nettleie/strøm: forbruk under 8000 kwt pr. år: forfall hvert kvartal. Forbruk over 8000 kwt: forfall hver 2. mnd. Satser finner du under Husstandsutgifter
Telefon: Varierende
Studielån: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. novemberHJELP TIL Å FYLLE UT SMARTKARTET
OVERSIKT OVER HUSSTANDSUTGIFTER
FORFALLOVERSIKT UTGIFTER
TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER