Økonomibloggen

Hva gjør du når økonomien kommer ut av balanse?

– Ta grep! Ikke å gjøre noe er det mest kostbare du kan gjøre.

Når du opplever problemer i økonomien kan det være vanskelig å se hva du bør gjøre og hva du bør gjøre først. Her er noen råd for slike situasjoner.

Snakk med noen. Når du ikke helt vet hva eller hvor du skal begynne, er det første du skal gjøre å snakke med noen. Det kan være ektefelle, en kammerat eller en fagperson. Du skal snakke med en som du har tillit til. Det er formelen.

Hvorfor det? Når du setter ord på problemet og deler det med noen, er det en nøkkel til å begynne å løse opp det som tynger. Alle har erfaring med at det å snakke med en betrodd person hjelper når du trenger et godt råd eller trenger noen å åpne deg for.

Målet er å gjøre noe konkret med økonomien før den går fra ubehag til krise. Snakk med noen, lag en plan sammen. Det hjelper alltid. Men du må være den som ser til at ting skjer. Du må være motoren. Du må ville en forandring og ta ansvaret for den.

Dokumentér. Før du kan hjelpe deg selv eller få hjelp av andre, må du dokumentere din økonomi.
Du må lage en økonomisk oversikt slik at du ser husholdningens faktiske forpliktelser nå og framover, i detalj. Et slikt kart bør du lage for 12 måneder. Lag oversikten grundig og detaljert. Du må lage en oversikt som beskriver økonomien slik den er og som ikke utelater viktige utgifter.

Avhengig av situasjonen må du også lage en oversikt over ubetalte regninger. Det betyr å åpne brev, samle sammen hver sak for seg og sette inn i en perm. Hvis dette er vanskelig å gjøre alene, ta kontakt med en som kan være moralsk støtte eller som også kan hjelpe deg med å utarbeide denne oversikten. Hvis du arbeider på riktig måte og får litt støtte, bør du ha utarbeidet både detaljert årsbudsjett og gjeldsoversikt i løpet av én dag. Lenger tid tar det ikke. Du har alt å vinne på  å sette i gang.

Ta kontakt med kreditorene. Det er flere måter å angripe problemet med ubetalte regninger på. Hvilken metode du bør velge er avhengig av hvor mange kreditorer du har, hvilke beløp det er snakk om, viktighetsgrad og hvor lagt du har latt det gå i forhold til forfalte poster. Løsningen er også avhengig av din betalingsevne.

Er dette en sak som det er lett for deg å få oversikt over og det dreier seg om mindre beløp eller beløp som du likevel greier å innfri, bør du kontakte kreditorene selv. Nå, uten opphold og lage en avtale med dem. Pass på at du kan overholde den.

Er saken din større bør du kontakte gjeldsrådgiver i kommunen. Ved å ha oversikt over din situasjon klar til første møte med rådgiver, blir rådgiveren i stand til å hjelpe deg mye raskere. Du har mye å vinne på det.

Handle. Ta kontakt. Det kan ta tid før økonomiske problemer kommer til overflaten. Men etter en stund skjer ting veldig fort. Kostbare prosesser starter, som inkasso, Forliksråd m.m. Det fører til søvnløse netter og problemer i familien. Ofte blir resultatet for familien dårlig. Men denne prosessen kan stoppes og reverseres. Men det er du som må ville og starte endringen.

Hvor kan du få hjelp? Kommunen har plikt til å hjelpe når økonomien floker seg til. Du kan kontakte NAV og /eller økonomisk rådgiver i kommunen. Der kan du få hjelp til å sette opp budsjett og få tilpasset hjelp ut fra ditt behov.

Du kan også kontakte en økonomisk coach, slike som Smart Coaching. Men vi er en privat bedrift og må dessverre ta betalt for våre tjenester. Smart Coaching arbeider ikke med gjeldsrådgivning. Vi er en støttende samtalepart for å løse opp i problemer og å lage power-planer for økonomien din eller for deg og familien. Vi arbeider gjerne forebyggende.

Gjeldsarbeid. Ofte trenger man tid til å få økonomien i balanse og få evne til å betale regningene som har forfalt. En god løsning er å kontakte gjeldsrådgiver i kommunen. Der får du profesjonell hjelp.

Å kontakt den offentlige hjelpetjenesten er gratis.  Det er aldri flaut å be om hjelp. Å be om hjelp viser at du er løsningsorientert. Og det er starten på veien tilbake til en økonomi i balanse ?

Du kan lese mer om temaet her:
NAV
Husbanken
Politiet

Du kan også kontakte TRYGG ØKONOMI AS når du ønsker samtaler knyttet til styrking av økonomien.

Dato: 22. august 2017
Skrevet av: Lars Findahl
Daglig leder i TRYGG ØKONOMI AS og i Smart Coaching
Postet i Økonomibloggen

Trykk for å dele: