Økonomibloggen

Barns kunnskap og holdninger til penger

HVORFOR FINNER MANGE DET VANSKELIG Å GI BARNA KUNNSKAP OM PENGER OG BIDRA TIL Å SKAPE GODE HOLDINGER TIL DEM?

La oss i førjulstiden, hvor kassaapparatene går varme, ta opp dette lett følsomme temaet. Deler av forklaringen er åpenbar, andre årsaker er mer skjult. Her beskriver jeg kun noen sammenhenger.

Blir du spurt i en undersøkelse om du synes det er viktig å gi barna gode holdninger til penger og forbruk, vil du sikkert svare ja. Men hvor lett er dette egentlig?

For det første vil vi i utgangspunktet gjøre alt for barna våre. Vi vil gjerne at de skal få det vi selv ikke hadde da vi var barn. Motivet er det beste. Men ikke sjelden, går hjertevarmen og denne solidariteten med barna, litt vel mye utover lommeboka. Krevende kjøp til barna, kan gi problemer etterpå i ukesvis. Det er maktpåliggende for oss å gjøre barnet vårt glad- også slik at barnet kjenner seg inkludert i skolegården. Men denne solidariteten bør vike et sted for i stedet for å sikre den langsiktige bærekraften i familiens økonomi. Noen ganger bør vi tåle press og våge å si nei.

Da er det viktig å bruke god tid på å forklare.

Mange foreldre jeg snakker med synes de selv har for liten kunnskap om temaet til å kunne gi gode råd. Andre foreldre sliter med sin egen impulskontroll rundt penger og synes det er vanskelig å legge føringer for barnas omgang med penger.

Hvis det er ett tema som setter følelsene i sving, er det temaet penger. Mor kan se rødt når far pirker borti mors pengebruk. Og motsatt.

Hvis noe av det jeg har skrevet litt om her berører deg, kommer jeg med et velment tips. Det finnes en forfatter som heter Gunhild Eklund. Hun har skrevet en temabok i personlig økonomi, beregnet for unge fra 12 år. Slik kan foreldre invitere til fine og trygge samtaler om et viktig tema som følger oss hele livet.

Du finner boka i vår nettbutikk, til en hyggelig pris.

Har din familie noen gode tips å komme med for å dele med andre foreldre?

Trykk for å dele: