Aktuelle artikler

Informasjon om Smart som undervisningsmetode

– kortversjon for NAV og andre tjenesteleverandører.

Smart er en undervisningsmetodikk i personlig økonomi og helse og er utformet for å gi styrke til tjenestemottakerne. Metoden gir holdninger og kunnskap som fremmer like muligheter og deltakelse i samfunnet. ¹

Smart er laget som et dialogkurs for deltakere i små grupper. Det omfatter verktøy til odel og eie slik at deltakerne kan monitorere sin økonomi og fullført kurs gir kompetansebevis som kan øke mulighet for skoleopptak og jobb.

Kompetansen er også laget som et sertifiseringskurs over tre dager for ansatte ved NAV og hos andre tiltaksarrangører og helseforetak.

Smart har vært et opplæringstilbud i personlig økonomi i 25 år og er utviklet for bransjeforeningene Arbeid & Inkludering i NHO og ASVL og NAV.  Smart benyttes i de fleste regioner som verktøy for opplæring i personlig økonomi. Metoden har størst utbredelse i Nordland fylke. 18 000 kursdeltakere har lært Smartmetoden for å beskytte sin økonomi gjennom samarbeidet ovenfor.

¹ Smartmetoden er utformet i samsvar med prinsippene om empowerment og individfokus i Equass-standarden (Ref. Equass 2018: Prinsipper, indikatorer for godkjenning fra EQUASS Assurance- kapittel 6 og 7).

Litt av innholdet i Smart:

  • I Smart motiverer vi deltakere til å bli interessert i sin økonomi, de får mange positive aha-opplevelser.
  • Kjernen i Smartmetoden er at vi lærer deltakerne å budsjettere og å føre husholdningsregnskap og vi gir ut verktøy for dette.
  • Vi lærer deltakerne å fange inn mulighetsrommet i økonomien sin
  • Deltakerne lager en årsplan for sin økonomi.
  • Og de lærer å se alternativer for den
  • Vi ser på sammenhengen mellom økonomi og helse
  • Og vi prater om økonomisk hverdagsberedskap og mer
  • Vi gir deltakerne kompetanse og verktøy slik at de blir i stand til å lære opp sine barn i økonomi når den tid kommer, og vi oppfordrer dem til å gjøre det.

Slik oppnås det en relevant langtidseffekt av arbeidet.

Lars Findahl
publisert: 22.05.18

Trykk for å dele: