Aktuelle artikler

Informasjon om Smartskolen i personlig økonomi – nyheter juni 2019

Til Smartinstruktører og andre interesserte,

Jeg viser til samarbeidet som TRYGG ØKONOMI har med ASVL og med medlemsbedriftene om undervisningsmetoden Smartskolen i personlig økonomi.

Oppdaterte satser for husholdningsutgifter ligger på vårt nettsted, tilgjengelig for alle. https://www.tryggokonomi.no/hurtigreferanse-smart/

Satsene for NAVs ytelser for 2019 og utbetalingsdatoer finner du samlet på ett sted;

https://www.tryggokonomi.no/ressurser/trygdeytelser/

Vi har oppdatert forbruker- juridisk stoff for 2019. Det ligger åpnet for alle; https://www.tryggokonomi.no/ressurser/gratis-juridisk-hjelp-2015/

Mange juridiske formularer  og oppsett som man kan ha bruk for, som for eks. samboeravtale, er  i dag betalingstjenester på nettet. Men vi har funnet frem til dokumenter som er åpent tilgjengelig og vi viser også til hvor du kan lese mer.

Smart Ekspress: Vi har laget et arbeidsopplegg hvor du kan Smartskolen i personlig økonomi som hurtigkurs over 4 timer. Det nye arbeidsheftet «Smart Ekspress» er en del av tilbudet, men alle arbeidsopplegg kan benyttes. Ta kontakt om du vil vite mer om dette tilbudet.

Når det gjelder sertifiseringskurs for nye instruktører kommer vi gjerne ut til din bedrift og foretar sertifiseringen der. Kurset gjennomføres over to dager. Resten av opplæringen er individuell etter den sertifisertes eget ønske.  Slike kurs kan tilbys lokalt fra 3 deltakere. Vi arrangerer et kurs i Oslo i september.

Nedenfor ser du en video som vi har laget for NAV -ansatte og andre tjenesteleverandører i førstelinja. Tanken med videoen er å skape større kunnskap om Smartskolen hos NAV og at de kan bestille av- og samarbeide med dere tiltaksarrangører om gjennomføringen. https://www.youtube.com/watch?v=k6Fm4b4DGbg.

Er det interesse blant dere instruktører at vi setter opp et webinar hvor vi går igjennom budsjettverktøyet i Smart og de ulike løsningene? Og får anledning til å drøfte felles erfaringer? Vi ønsker at bedriften ditt skal få mest mulig nytte av Smartskolen i personlig økonomi.

Trykk for å dele: