Informasjonsfoldere om Smart for innsøking til Smartkurs ved NAV og hos tiltaksarrangører

Folderne er laget for å bruke i publikumsområder hos tiltaksarrangører og i ekspedisjonen hos NAV for innsøking til Smartkurs i personlig økonomi – samt som informasjon for kontoransatte og kollegaer. Folderne kan også brukes til å gjøre kjent bedriften/ etatens tjenester overfor andre etater, bedriftslivet i regionen og overfor publikum. Du kan laste ned folderne her for å bli kjent med dem og for å informere og diskutere Smart som metodikk med kollegaer, foresatte og oppdragsgivere.

TRYKKING AV FOLDERE
Etater og bedrifter som vi har samarbeidsavtale kan bestille foldere med sin logo og sine kontaktdata. Du kan bestille så få, så mange og så assortert som du vil. Alle folderne finnes med NAV sin logo, slik vi viser i folder 1. Da gjenstår det bare å påføre kontaktdata. Vi hjelper til med det tekniske. Vi tilbyr denne tjenesten gjennom vår samarbeidspartner Netprint/Allkopi. Foldere som leveres faktureres til selvkost + mva + porto. Kontakt Lars på lars@tryggokonomi.no for spørsmål og bestilling.

I våre foldere kan du endre tekster og bilder slik du ønsker. Har du en egen illustrasjon som passer godt for dine Smart- budskap kan vi hjelpe deg med det også. Tenk også over om du ønsker å ha noen av illustrasjonen som plakat på veggen.

Foldere for innsøking til Smartkurs i personlig økonomi

For NAV kan alle foldere leveres med ferdig påført logo om ønskelig eller sett på selv.


Smartkurs i personlig økonomi


Hva med også å gi økonomien en sjanse?


Hva med også å gi økonomien en sjanse?


Kontroll over egen økonomi gir et bedre liv


Kontroll over egen økonomi gir et tryggere liv

 

Her finner du informasjon om enkeltverktøy i Smart og om instruktørutdanningen.


Trygg oppvekst


Sertifisering i Smart


Flere detaljer om sertifisering i Smart


Bestillingstalong for Smartarkivet


Fikk a-ha opplevelse i møte med sin egen økonomi


Smart Intro – Beredskap i personlig økonomi


Forelesning om Smart didaktikk