Innlogging

Bare instruktører og Smart INTRO-medlemmer kan logge inn eller registrere seg på denne siden.
Etter man har registrert seg vil administrator godkjenne brukeren manuelt.

Logg inn >

Registrer deg

Filene er ikke kopibeskyttet
Grunnen er at du skal kunne laste ned undervisningsfilene på de avspillingsenheter som passer bedriften best. Du har lov til å ta kopier, legge filene over på ulike maskiner etc, men bare til undervisningsbruk i deres bedrift og der det er inngått skriftlig avtale om bruk mellom din etat/bedrift og med TRYGG ØKONOMI AS som rettighetshaver.
All annen kopiering og spredning av filene er forbudt. Utleie, offentlig framføring og kringkasting kan kun skje i henhold til lov og etter skriftlig avtale med utgiver. Har du spørsmål om bruk og rettigheter, kontakt oss på smart@tryggokonomi.no.

Ved å registrere deg aksepterer du ovenstående vilkår for lovlig bruk av filene.