Økonomisk coaching

Jeg tilbyr økonomisk coaching til deg som trenger det; aleneboende, familie, ung eller eldre. Alle er velkommen til å ta kontakt. Er dette en tjeneste som du kan ha nytte av? Les mer nedenfor.

 

Hva er økonomisk coaching?

flowers-290854_640

Økonomisk coaching innebærer å avklare hvor du eller dere som familie står i forhold til økonomiske situasjon – og å få en rask oversikt over hva utfordringene eventuelt består av før man går inn i en snarlig fase med praktiske tiltak. Økonomisk coaching innebærer at man etablerer en økonomisk strategi for hverdagen.

Økonomisk coaching er aktuelt som forebyggende tiltak og for å styrke den økonomiske beredskapen for å mestre hverdagen. Metoden er også effektiv hvis økonomien har kommet ut av balanse og man vil ha den raskt tilbake i et optimalt spor.

For at familien skal kunne ha et felles språk rundt økonomi og etablere felles prioriteringer rundt den er det viktig at familien gjør økonomien sin synlig for seg selv. Vi lærer dere en metode for å få meget rask og meget god oversikt. En slik oversikt er veien til ny innsikt og en trygg økonomi.

Økonomisk coaching handler om å styrke deg og om å vise deg eller dere en retning, peke på muligheter, styrke deg/dere i valg av økonomisk strategi og om å være en kvalifisert samtalepartner for å drøfte løsninger på økonomiske utfordringer. Det dreier seg om å få økonomien, helsen og livet i likevekt.

Det mest vesentlige aspektet ved vår coaching er å overføre kunnskap.

 

Metodikk:

Min rådgiving er basert på Smart™-metodikk i økonomi, helse og livskvalitet, en metode jeg har utviklet gjennom 27 år. Metoden er effektiv for å gi innsikt og gir mange aha-opplevelser, hvor man ikke minst oppdager mange muligheter. Metoden brukes av kommuner, NAV, Flyktningtjenesten og undervisningsbedrifter tilknyttet Arbeidsgiverforeningen Attføringsbedriftene i NHO og ASVL.no.

Å ha en grunngitt respekt og empati er naturligvis viktig i slik rådgivning. Smartmetoden har mange fellestrekk med metodene LØFT og MI, som også brukes mye innen veiledning/coaching. Min erfaring er at økonomisk coaching kan være til meget god nytte. Effektene kan være styrket økonomi, styrket helse og styrket samliv og tryggere oppvekst for barna.

 

Hvem passer denne tjenesten for?

cherry-tree-984545_640

Denne tjenesten passer for deg eller dere som er på jakt etter gode strakstiltak som dere kan sette ut i livet for å styrke økonomien. Når du følger denne arbeidsmetodikken blir du samtidig «ekspert på personlig økonomi,» en kompetanse som er god å ha i livet og som er fint å formidle videre til sine barn og andre som man setter pris på.

I økonomisk coaching er det du eller dere som er hovedmotor. Jeg hjelper deg eller dere i gang. Min jobb er å oppmuntre og å vise vei. Tjenesten passer for deg som har god gjennomføringsevne på oppgaver i forhold til den framdriften vi avtaler i sammen.

 

Hvilket timeomfang er nødvending?

De fleste oppdrag bør være løst innen 6 timers coaching.

 

Hva koster tjenesten?

– Vi har ingen avtale med kommunen om refusjon, så du må betale for tjenesten selv. Tjenesten koster kr 790 pr. time.

– Den første timen er en avklaringstime. Den koster kr 490.

– Ofte vil arbeidsgiver gi tilskudd til denne typen tjeneste og noen ganger NAV.

– NAV kjenner til Smart™-metodikk og bruker den selv i noen grad, da gjerne som kurs.

 

Gjeldsrådgivning:

OBS! Økonomisk coaching må ikke forveksles med gjeldsrådgivning. Aktiv gjeldsrådgivning er en tjeneste som vi ikke leverer. Vi kan av og til hjelpe til med å forberede en slik prosess i forhold til krav til oppstilling og dokumentasjon (avhengig av vår kapasitet).

Taushetsplikt:

Vi har taushetsplikt. Dine opplysninger er trygge.

Garanti:

Økonomisk coaching etter Smart-metodikk er en kraftfull teknikk. Vi garanterer at den vil hjelpe, under forutsetning av at du tar den helhjertet i bruk.

Hvor:

Vi tilbyr å holde det førte og senere coachingtimer over telefon, Skype eller her på kontoret i Sandefjord.

Kontakt oss om du vil vite mer eller bestille time:

Ring eller send SMS til 9800 7295

Bestill time Send spørsmål