Samfunnsansvar/CSR

For vår bedrift er samfunnsansvar en viktig praktisk verdi. Å ta samfunnsansvar gir styrke for våre kunder, for samfunnet og for oss selv som bedrift. Trygg Økonomi poengterer det tette samspillet mellom folks økonomi, helse og livskvalitet. Vi arbeider for at kunnskap i personlig økonomi skal bli et felleseie i samfunnet og en del av familiens beredskap i hverdagen. En side ved vårt arbeid er å flytte fokuset fra forbruk og tidsklemme og over til mer bærekraftige verdier. En økonomi i balanse gir ro i sjelen og gode muligheter for et trygt og harmonisk liv. I et samfunnsperspektiv er Smart en personlig maktkompetanse som det er viktig å ha tilgang til.