Sertifiseringkurs for å undervise i tjenestetilbudet Smartskolen i personlig økonomi

Vi holder sertifiseringskurs i Smart ved din bedrift eller ditt NAV-kontor for 2–8 personer. Kurset tar to eller tre dager avhengig av antall deltakere. Kurset koster kr 7.700,- og inkluder kursmateriell og servering under kurset. Reise- og oppholdsutgifter kan tilkomme. I 2019 har vi foreløpig holdt et kurs i februar. Deretter vil vi arrangere ett til høsten. Meld deg på til vårt kurs i Oslo eller bestill et kurs til ditt eget kontor eller kontakt oss om du har spørsmål knyttet til mulighetene som ligger i Smart for dine kursdeltakere/ tjenestemottakere.

 • Hvem passer kurset for?

  Kurset passer for:

  • Veiledere i førstelinja hos NAV, i Flyktningtjenesten og i helsevesenet.
  • Ansatte hos tiltaksarrangører
  • Familieterapeuter som vil fokusere på personlig økonomi.
  • Ansatte i Kriminalomsorgen
  • Deg som arbeider innen rus-rehabilitering
 • Metodikk

  Smart-metodikken tar utgangspunkt i å se hele mennesket. Metoden er egenutviklet. Smartmetoden er en empatisk, klientrettet metode som ønsker å få frem personens egne ressurser i arbeidet med å ta vare på og styrke sin økonomi, samtidig som man får ulike verktøy for både å synliggjøre og å få god kontroll på økonomien sin.

 • Kursprogram

  Invitasjon til sertifisering i undervisningstilbudet

  Smartskolen i personlig økonomi

  Standpunkt: Kunnskap i økonomi er en vital kompetanse i forhold til medbestemmelse over eget liv

  Målet med undervisningstilbudet Smartskolen i personlig økonomi er at dine kursdeltakere/ tjenestemottakere skal bli selvhjulpne i forhold til egen økonomi, eller mye mer selvhjulpne. Kurset holdes som et dialogkurs, hvor samtalen rundt bordet i små grupper og refleksjon rundt ulike tema gir aha-opplevelser og ny innsikt, som kan være starten på gode endringsprosesser.

  I tillegg til å være et undervisningstilbud består Smartskolen i personlig økonomi av et digitalt kartleggingsverktøy for økonomien. Verktøyet gir deltakeren 100 % oversikt over egen økonomi. Det er praktisk å ha et verktøy hvor økonomien blir synlig for en selv og som man kan styre økonomien sin med i hverdagen. Verktøyet er en invitasjon til en måte å arbeide med egen økonomi på, hvor man slipper økonomiske overraskelser og hvor verdien av sparing framsnakkes. Metoden viser også hvordan sparing er mulig.

  Program for sertifiseringskurs. Kurset går over to dager + individuell oppfølging.

  Dag 1:

  • Overblikk over kursinnhold, metodikk og målsetting
  • Motivasjon i forhold til penger og økonomi. Avlæring og ny-læring. Refleksjon og dialog rundt temaer som økonomi og helse, økonomi og personlige mål, og om hverdagsvanenes effekt på økonomien.
  • Lunsj
  • Motivasjon i forhold til penger og økonomi ….. fortsetter.
  • Arbeid med å synliggjøre sin økonomi. Utarbeiding av Smartkart År (årsbudsjett) på papir og i Smart for Excel

  Dag 2:

  • Vi gjør et dykk i Smartkartet for å oppdage muligheter og for å kartlegge mulige problemer
  • Kartlegge eget pengebruksmønster
  • Lunsj
  • Hvilken effekt får det på økonomien hvis jeg/vi i stedet gjør slik ….?
  • Hovedoppgaver i forhold til økonomi og empowerment
  • Gjennomgang av ulike versjoner av arbeidsopplegg i Smartskolen (Smart Familie, Smart Framtid (for unge voksne), Smart Basis (for Introduksjonsprogrammet) og Smart Intro.
  • Lunsj
  • Svare på spørsmål.
  • Dine tanker om arbeidsopplegget. På hvilke måter kan ditt kontor, din avdeling, eller ditt prosjekt bruke Smart-metoden?
  • Samarbeidsavtale med TRYGG ØKONOMI AS om bruk av Smart undervisningsverktøy.
  • Utdeling av sertifiseringsbevis.

  Praktisk oppfølging og veiledning både via Facebook og én til én etter kurset, slik det passer best for deg.

  Om kurslokalet

  Vi bruker å holde kursene for små grupper ved NHO kurssenter, som ligger på rett på oversiden av Frognerparken. (Vi bruker også noen hyggelige steder i sentrum). Kurssted bekreftes noe senere.

  Adkomst: NHO kurssenter i Middelhtunsgate 27, 0368 Oslo

  Det er god offentlig kommunikasjon. Ta for eks T-banen til Majostua. Det tar 7 minutter å spasere ned til kurssenteret. Gå ned Essendroppsgt fra T-banen, forbi Colloseum kino, til lokalet.

  Parkering: Det er to nærliggende parkeringsplasser. En i Middelthunsgt – rett ovenfor gaten for NHO. Er rimeligst og ofte full. Se grått felt på kartet. Det er også parkering i Essendropsgt. i parkeringkjeller. Det er dessverre dyrere.

 • Pris

  Deltakeravgiften ved sertifiseringskurset er kr 7.700 pr deltaker.

  Dette inkluderer god dokumentasjon og kursmateriell, god servering og gode kursforhold. Dine reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg til dette. Hotell bestiller du selv.

 • Referanser

  Hvordan opplevde du å delta i et sertifiseringskurs i Smart?

  Jeg opplevde sertifiseringskurset i Smartmetoden i økonomi, helse og livskvalitet som en vennlig, positiv og motiverende metode.

  – Gro N. Rognmo,
  Seniorveileder,
  Blåkors – AS Rehabil

  Det hele var meget bra.
  Du får en fullstendig oversikt over din økonomi, som igjen vil bidra til å kunne ta avgjørelser og forandringer i din personlige økonomi.
  Helse: Helse og økonomi går hånd i hånd. Økonomi er viktig for helsen din, og din helse er viktig for hvordan din økonomi vil se ut. Livskvalitet kommer godt frem i kurset. Det er et fantastisk verktøy, og på dette tidspunktet er det ikke noe jeg kan se kan bli bedre. Takk for en fantastisk reise i kurset/sertifisering!

  – Geir Jønholt,
  kontorleder/instruktør,
  Podium Telemark

  Flott med liten gruppe. Da satt man igjen med følelsen av å bli sett. Man ble lettere kjent med de andre deltakerne, og turte å by på seg selv. Jeg synes det var fint at man ble dratt med i diskusjon, at det ikke kun var snakk om en «vanlig» undervisning med en formidler og åtte mottakere. Husker mye bedre det som ble sagt i og med at man var delaktig. Kurset var praktisk. Gode eksempler osv. Nyttige verktøy! Jeg sitter i grunnen kun igjen med positive ting å si om kurset.

  – Maria Ottosen,
  Attføringsansvarlig,
  Fretex Vest-Norge AS

  Aktivt deltagende læring, gjennomgikk kurset på samme måte som fremtidige deltakere. Økt forståelse for materialet når man bruker seg selv som eksempel. Økt forståelse for kursopplevelse og utfordringer kommende deltakere kan støte på, kjenner på det å dele det som føles privat. Forstår viktigheten av å by på seg selv og egne erfaringer som instruktør.

  – Dan Alexander Jupskås,
  Podium

  Hvordan fungerer Smartmetoden som opplæringsmodul i personlig økonomi?

  AS Rehabil har avholdt kurs i SMART gjennom mange år, for deltagere som ønsker bedre kontroll over egen personlig økonomi. SMART hjelper kursdeltagerne å lage en detaljert oversikt over sin økonomiske situasjon, innsikt i konsekvenser av eget pengeforbruk og tips til å få mer ut av pengene. Målet med kurset er å bruke kunnskapene til å skape positive endringer i økonomi og livskvalitet gjennom sunne økonomiske tiltak og smartere pengebruk. Kurset er relevant for voksne og ungdom i alle aldre, og et viktig tilbud for alle som jobber med arbeidsinkludering og veiledning av mennesker i vanskeligstilte situasjoner.

  – Truls Rogstad,
  Veileder Avklaring,
  Blåkors – AS Rehabil

  Vi bruker SMART integrert i 4 ukers jobbsøkerkurs. Vår erfaring er at SMART er et kraftfullt verktøy som gir deltakerne innsikt, forståelse og kontroll over egen økonomi og forbruk. Vi erfarer også at den innsikten som SMART gir øker deltakernes mestringskompetanse også på andre områder i livet. Vi ser at opplæring i bruk av regnskap og budsjett ikke er tilstrekkelig for å få økonomisk kontroll. SMART kurs er unik ved at det legges vekt på HVORFOR vi bruker penger, ikke bare HVA vi bruker penger på.

  – Svein Arne Brådland,
  Fag- og markedsansvarlig,
  Kursiv AS