SJEF I EGET LIV: FOREDRAG OM PERSONLIG ØKONOMI I ET LIVSMESTRINGSPERSPEKTIV

Gratis adgang!

Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 09.00–10.30
Sted: Gründeriet Sandefjord
10 ledige plasser igjen

Foredraget passer for: Ansatte hos NAV og tiltaksarrangører og andre som jobber for menneskelig vekst.

Daglig leder Lars Findahl i Trygg økonomi har utviklet kompetansen Smartskolen i personlig økonomi. Undervisningsmetoden er utviklet for NAV og tiltaksarrangørene. Lars inviterer deg til en pep-talk om personlig økonomi, sett i et livsmestrings-perspektiv.

Lars mener at kompetanse i personlig økonomi er en demokratisk rettighet og er en viktig kunnskap som gir økt selvhjelp, -helse og -livsmestring, hvis den blir brukt. Smartskolen er et undervisningsopplegg som tilbys gjennom NAV og tiltaksarrangørene. Smartskolen formidler en spesifikk kunnskap, som består av verktøy som kursdeltakere kan bruke resten av livet. Lars deler sine erfaringer med å undervise på dette fagfeltet, og inviterer til samtale rundt temaet.

Fakta om Smartskolen:
– Smartskolen tilbyr praksisnær undervisning i økonomi, samsvarende med Kompetanse Norge og VOX retningslinjer.
– Trygg økonomi har sertifisert 800 medarbeidere i NAV og i førstelinja i denne metodikken.
– Førstelinja har holdt kurs for 20 000 deltakere.
– Trygg økonomi/ Smartskolen er en ikke-kommersiell virksomhet som jobber for menneskelig vekst.

Om korona: Av hensyn til mulig smittesporing, må du melde deg på arrangementet. Når du kommer registrerer du deg på en PC som står ved inngangen til Gründeriet. Gjelder ved alle arrangementer.

Om smittevern: Har du vært på reise fra områder med vedvarende smitte, ber vi deg pent om å ikke delta. Har du luftveisinfeksjon, tett nese, hoste eller sår hals, ber vi deg pent om å ikke delta. Vi sparer både klemmer og håndhilsning til senere – god håndhygiene er spesielt viktig.

Trykk for å dele: