Våre tjenester

Starte egen bedrift eller foretak?

Vi hjelper deg raskt i gang – og gjør papirarbeidet om du vil. Vi hjelper deg også med det «med liten skrift» og som er tidkrevende å finne ut av.
– Stifte ENK kr 490 + mva.
– Stifte AS fra kr 1200 + mva.

Det er mye å tenke på når du skal starte egen bedrift. Det gjelder å finne den formelen slik at du lykkes med din etablering! Overfor skoler, bransjer og etater tilby vi forelesningen; «Slik starter du egen bedrift og slik lykkes du!»

Dette baseres på vår bistand med å etablere 500 gründerbedrifter.

Personlig service. 12 års erfaring. Kontakt oss for en hyggelig prat.
lars@tryggokonomi.no / Tlf. 9800 7295 / Skype.


Trenger du en CV-sjekk?

Trenger du en rask kvalitetssikring av din CV? Vi tar på oss jobben!
– Å rette småting: Gratis!
– Litt mer arbeid: kr 490,- + mva.

Spør oss om våre CV-tjenester.

Personlig service. 12 års erfaring. Kontakt oss for en hyggelig prat.
lars@tryggokonomi.no / Tlf. 9800 7295 / Skype.


Smartskolen i personlig økonomi …

… er et tjenestetilbud utviklet for NAV og tiltaksarrangører, til bruk overfor deres kunder. Det er et selvhjelpsverktøy for unge og eldre til å bli fortrolig med økonomien sin og for å passe godt på den. Refleksjon og motivasjon er en vesentlig del av denne skolen. Workshop i små grupper er hovedformen. Det er kanskje den korteste skolen i landet men likevel en av de viktigste. Undervisningsomfanget er 10 -12 timer. Kompetansen er til nytte hele livet, hvis du ønsker å ha god økonomisk beredskap.

– Vi lærer opp ansatte i førstelinja til å holde slike kurs (sertifiseringskurs) eller vi holder kurs selv på oppdrag fra etater og andre.


Hvordan få mest ut av økonomien som du eller familien har nå?

Hvordan få superinnsikt i egen økonomi og beholde den? Dette fire-times kurset gir deg svar på hvordan. Kurset gir deg verktøy til å holde oversikt over økonomien din med og hvor du hele tiden kan sjekke alle sider ved den. I dette tilbudet deler vi ut det ultimate økonomiske selvhjelpsverktøyet og vil lærer deg å bruke det. PC/ MAC- basert.

– Vi lærer opp ansatte i førstelinja til å holde slike kurs (sertifiseringskurs) eller vi holder kurs selv på oppdrag fra etater og andre.


Sandefjord og Vestfold i våre hjerter

TRYGG ØKONOMI holder til i Sandefjord. Vi ønsker å gi Vestfold superkompetanse i personlig økonomi! Det er fullt mulig. Derfor tilbyr vi våre tjenester i Vestfold på spesielt gunstige vilkår. Kontakt oss om dette.


Coaching i økonomi

Vi tilbyr økonomisk coaching/ veiledning til deg/dere som ønsker å få fram hele potensialet i økonomien deres – i en trygg individuell setting. Vi jobber et mindre antall timer sammen for å få fram potensialet i din/ deres økonomi. Vi hjelper til med å lage gode strategier framover for økonomien som dere har nå. Tjenesten kan også benyttes der det har oppstått problemer i økonomien. Vi finner veier ut av problemene i sammen.


Foredrag:

– Om økonomi, helse og livskvalitet

– Om økonomi og sparing. Hvordan du oppnår sparing i en alminnelig økonomi

– Om ungdom og økonomi. Hvordan etablere gode økonomivaner i ung alder?

– Økonomisk beredskap som strategi for å trygge familien og barna

– For bedrifter og ansatte: Hvordan personlig økonomi påvirker helsen og arbeidsprosesser

– For gründere: Et fjerde kompetansebein å stå på. Trygge bedriften din ved å bli ekspert på familiens egen økonomi. Det vil gi en ekstra styrke til dine beslutninger, også de du tar i jobben

– For førstelinja: Slik kan du undervise dine ansatte og brukere i personlig økonomi


HMS-tilbud til bedrifter i Vestfold

Vi har laget et tilbud for bedriften og bedriftens ansatte. Tilbudet består av forebyggende tiltak i forhold til å sikre at ansattes økonomi er i god balanse. Bedriften er ikke bedre enn det svakeste leddet. Sikre deg at dine medarbeidere ikke får alle de problemene som følger av å ha en vanskelig økonomi.

Har du spørsmål til oss om foredrag eller undervisning i personlig økonomi, hører vi gjerne i fra deg.

Lars Findahl
E-post: lars@tryggokonomi.no
Tl:f 9800 7295


Endringsledelse

Ny innsikt gir gode betingelser for å endre egen atferd. Spesielt gjelder det for innsikt som man oppfatter som viktig, nyttig og oppnåelig å arbeide med. Hvorfor ikke etablere en ny vane i familien; å bli ekspert på økonomien – for å få mest ut av den? Å følge med på økonomien i det ukentlige gir høy avkastning. Det gir økonomisk beredskap og vil gi en ekstra styrke fra den dagen du begynner med det. Noen vaner er gode og noen av dem er positivt livsendrende. Å få superinnsikt i egen økonomi er en vei til trygg økonomi, til bedre helse og til gode familieforhold. Våre ulike tilbud i personlig økonomi kan sees som en invitasjon i moderne endringsledelse; å endre seg selv til å ha supre økonomiske vaner. Med denne kompetansen kan du flytte fjell. Og lære opp barna deres til det samme.

Det er ringvirkningene av å ha en økonomi i balanse som gjør det så attraktivt å ha det. Vi har laget en plakat som viser alle de positive ringvirkningene av å ha en økonomi i balanse. Vi sende deg den gjerne på e-post eller på papir til din adresse, uten kostnad for deg. Bestill oversikt her.