Velkommen!

VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG

Vi bekjemper uvitenhet på området personlig økonomi. Vår metode gir valgfrihet, samhold og verdighet for flere. Kunnskap i økonomi gir trygghet og fravær av mange alvorlige problemer.

Det moderne mennesket har glemt lærdommen om at vi må så før vi kan høste. For mange blir denne måten å leve på en kostbar erfaring. SMART er et verktøy til å ta et sterkt grep om økonomien og livet.

Våre samarbeidspartnere arbeider for menneskelig vekst

Her ser du noen av dem:

Nedenfor viser vi noen prosjekter vi synes er særlig verdifulle

Trygg økonomi rapporterer etter en tredobbelt bunnlinje; på økonomi, samfunnsbidrag og miljøregnskap.

Kirkens bymisjon
Les mer ->

Trefadder
Les mer ->