Velkommen!

VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG

Vi bekjemper uvitenhet på området personlig økonomi. Vår metode gir valgfrihet, samhold og verdighet for flere. Kunnskap i økonomi gir trygghet og fravær av mange alvorlige problemer.

Det moderne mennesket har glemt lærdommen om at vi må så før vi kan høste. For mange blir denne måten å leve på en kostbar erfaring. SMART er et verktøy til å ta et sterkt grep om økonomien og livet.

Nedenfor omtaler vi noen prosjekter vi synes er særlig verdifulle

Trygg økonomi rapporterer etter en tredobbelt bunnlinje; på økonomi, samfunnsbidrag og miljøregnskap.

Vi ønsker å være en bidragsyter til Kirkens bymisjons viktige arbeid i vårt fylke. En fin måte å støtte Kirkens bymisjon på er å sende en sms GLEDE til 2490. Da gir du eller bedriften din en gave på kr 80 - som er nok til å dekke to middager til folk som trenger det. Det fine ved det er at summen av mange små bidrag vil bety en stor positiv forskjell. Vi oppfordrer andre gründere, sosiale entreprenører og etablerte bedrifter til å støtte Kirkens bymisjons viktige arbeide.

BLI MED OG PLANT ET TRE FOR NORGE.

Den fineste gaven bedriften kan gi til seg selv, til ansatte og samfunnet rundt. Vi har inngått et samarbeid med Trefadder https://trefadder.no/bedrift/ som beregner vårt klimaregnskap og planter trær i Norge tilsvarende vårt utslipp. Ved å støtte miljøtiltaket og miljøsertifiseringen gjør oss til klimanøytral bedrift bidrar bedriften og dens ansatte også til målet å gjøre Norge til en klimanøytralnasjon innen 2030. Trefadderskap bidrar å skape lokale arbeidsplasser og oppfylle flere av FN sine bærekraftsmål.

Vi er stolte Trefaddere og å kunne se barn og barnebarna i øynene.

La oss plante så det monner! Hver bedrift og hver person som støtter formålet vil telle positivt.

Å bli en Trefadder bedrift er enkelt og vi oppfordrer våre kunder og partnere til å bli en Trefadder.

Vi er en liten, men framoverlent bedrift.

- Vi er stolte av de tjenestene som vi leverer. De beriker folk.

- Vi er stolt av de skatter, avgifter og lokale kjøpekraft vi skaper gjennom mva, skatt på bedriftens overskudd og gjennom lønn til vår ansatte

- Vi er stolte av å ha en liten, men sunn økonomi og høy credit score

- Vi er stolte av å være en klimapositiv bedrift og som investerer i bedre helse for planeten

- Vi er stolte av å støtte sosiale prosjekter. Vi er med på å bygge en form for humankapital.

- Vi er rett og slett stolt av bedriften vår. Men også av våre ansatte, samarbeidspartnere og våre kunder. Til slutt er vi stolte av dere kursdeltakere som tar våre kurs. Det er i grunnen dere alt dreier seg om. Dere står i sentrum for vår oppmerksomhet hele tiden.