Velkommen!

VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG

Vi bekjemper uvitenhet på området personlig økonomi. Vår metode gir valgfrihet, samhold og verdighet for flere. Kunnskap i økonomi gir trygghet og fravær av mange alvorlige problemer.

Det moderne mennesket har glemt lærdommen om at vi må så før vi kan høste. For mange blir denne måten å leve på en kostbar erfaring. SMART er et verktøy til å ta et sterkt grep om økonomien og livet.

Virksomheter som imponerer oss.

Vi er trygge på at de vil levere en god tjeneste også til deg, dine ansatte og din bedrift.

Trygg Økonomi AS er medlem av