Om «Smartskolen i personlig økonomi»

Smart er et verktøy for deg som vil ta beskyttende grep rundt økonomien og livet. Det ligger en stor styrke i å kjenne detaljene i sin egen økonomi. Det er dette Smartmetoden konsentrerer seg om; å få detaljene i økonomien fram i lyset for personen eller familien det gjelder. Kartlegging -hvor står jeg? Enten du ønsker å arbeide forebyggende med økonomien, eller du har mer akutte behov, er denne metoden en god vei til å styrke økonomien på og dermed skape deg en mer forutsigbar hverdag.

Hvorfor er Smart en så viktig kompetanse?

Det er en direkte sammenheng mellom personlig økonomi og nøkkelområdene i livet. Økonomien påvirker direkte forholdet man har til jobben, til vennene, til kollegaene og til familien. Økonomien gir helse eller tar helse, økonomien øker prestasjonene eller stjeler dem. Inntil økonomien er i balanse, skaper den bekymring. Når den har kommet i balanse, fører det som regel også til bedre balanse i relasjonene til familie og venner, den gir økt energi og bedre konsentrasjon i jobben, den skaper en trygg ramme for barns velferd og for egen vekst.

Som singel blir man mindre sårbar med en økonomi i balanse. Det samme gjelder for personer med nedsatt helse. Nesten alt blir bedre når økonomien ikke er et problem.

En sunn økonomi gir større spillerom for å kunne ta del i samfunnsgodene, slik som mulighet til å finansiere egen bolig, og en sunn økonomi gir bedre mulighet til å ta vare på seg selv og sine. God kunnskap i personlig økonomi er en nøkkel til selvhjelp og makt over eget liv.

Å ha gode kunnskaper i personlig økonomi bør sees på som en grunnleggende demokratisk rettighet. Økte kunnskaper i personlig økonomi vil gjøre valgfriheten det snakkes mye om, tilgjengelig for flere.

Hvem passer Smart for?

Økonomisk oversikt og kontroll kommer ikke av seg selv. Det krever kontinuerlig arbeid. Smart egner seg for alle som forstår at man selv må gjøre noe for å få kontroll og oppnå de resultater man ønsker. Til gjengjeld er det slik at behovet for vedlikehold og oppfølging av egen økonomi ikke krever mer enn ti minutters innsats i uken ved hjelp av verktøyene i Smart.

Smart krever modenhet av deltakeren og mot for å sikre et godt utbytte. Modenhet og mot er ikke aldersbestemt, men er egenskaper utviklet parallelt med personens livshistorie.  Å være på utkikk etter nye løsninger for viktige områder i livet er uttrykk for slik modenhet.

Smart passer for alle som ønsker seg et enkelt verktøy til å få kontroll over økonomien sin og beholde kontrollen. Metoden er like anvendelig enten din økonomi er god eller ikke, enten du er ung eller godt voksen, enten du er singel eller har familie.

For single, for personer med nedsatt helse og for personer med omsorgsansvar kan Smart være en spesielt nyttig kompetanse til å trygge økonomien og hverdagen. Med denne kompetansen kan man sikre seg bedre økonomi, mer selvhjelp og mer verdighet.

Verdisynet i «Smartskolen i personlig økonomi»

Vi bygger vårt arbeid på hovedtesen om at folk ønsker å greie seg selv økonomisk. Likevel er det slik i Norge at mange opplever det som vanskelig å få pengene til å strekke til. Mange kjenner seg dratt inn i et kjøpepress. Det skaper økonomiske snubletråder som det kan være vanskelig å vikle seg ut av. Både unge og eldre får et brutalt møte med norsk økonomisk virkelighet. Kan det unngås?

I Smartkursene lærer man å forstå og styre sin økonomi godt og derigjennom lære å ta bedre økonomiske og praktiske beslutninger. Vi jobber for å gjøre denne veien til makt over eget liv tilgjengelig for flere. Smartmetoden er enkel å forstå og å ta i bruk. Den er verken kostbar eller tidkrevende å bruke. Det ligger god bærekraft i de teknikkene og perspektivene som SMART står for.