Kurskalender

Smartskolen i personlig økonomi

– Praktisk økonomiundervisning for en bedre hverdag. Et sertifiseringstilbud for å undervise i personlig økonomi, utviklet for Nav og tiltaksarrangørene. Smartskolen i personlig økonomi tilbyr sin kompentanse som kurs eller som individuell opplæring. Nedenfor ser du hva som er målet for skolen, hvilken metode som brukes og hvordan skolen er bygget opp.

MÅLET

Er å gi deltakerne meget god, operativ innsikt i sin egen økonomi og gi verktøy til å passe på den. Målet er å endre et mulig uengasjert eller fryktsomt forhold til egen økonomi, til å oppleve seg som en aktør som er i stand til å styre og styrke økonomien sin med egne grep.

PEDAGOGISKE VERKTØY

De viktigste læringsverktøyene i metoden er engasjert samtale og refleksjon. Det praktiseres en likeverdighet i kursrommet. I Smarskolens univers er det ingen løftet pekefinger og ingen gale svar. Smartskolen benytter erfaringsbasert læring. Det sikrer at alle får et godt utbytte av læringsopplegget.

OPPBYGGING

  1. Lage trygge rammer for læring og for innføring av nye verktøy
  2. Refleksjon, aha-opplevelser og delta i samtalene. Bruk av erfaringsbasert læring som metode.
  3. Opplæring i bruk av Smart økonomikart
  4. Fordypning i sitt økonomikart (budsjett) – oppdage muligheter
  5. Handlingsplan for å styrke min økonomi  

HVA SKOLEN ER

Smartskolen i personlig økonomi er en et selvhjelpsverktøy til å få oversikt over- og ta gode beslutninger for økonomien din. Dette er et verktøy og kompetanse som du kan bruke livet ut.

Oversikt

Kurskalender – Sertifiseringskurs
8–9. februar Digitalt
25–26. aprilDigitalt
7–8. juniDigitalt
6–7. septemberDigitalt
29–30. novemberDigitalt
Priser – Sertifiseringskurs
Digitalt sertifiseringskurs:
kr 6.700,– + kr 770,– + mva for materiell
Fysisk oppmøte:
kr 8.400,– + kr 770,– + mva for materiell


Passer ikke dagene?
Meld interesse her ved behov for sertifiseringskurs utover fastsatte dager i oversikten, enten digitalt eller ved bedrift.