Kurskalender

Sertifiseringskurs i personlig økonomi. Bli sertifisert til å undervise «Smartskolen i personlig økonomi».

Ved gjennomføring av sertifiseringskurset i personlig økonomi blir du sertifisert til å undervise andre i «Smartskolen i personlig økonomi». Sertifiseringskurset er spesielt utviklet for deg som jobber i NAV eller hos andre tiltaksarrangører – og som møter mennesker som kan ha godt av å få oversikt og finne rom i sin økonomisituasjon. Du vil lære praktisk økonomiundervisning for en bedre hverdag. Målet med sertifiseringskurset at du skal få de byggesteinene du trenger for å undervise andre i personlig økonomi på en god og trygg måte.

PEDAGOGISKE VERKTØY

Du vil sitte igjen med ulike metoder og verktøy knyttet til personlig økonomi, men de viktigste læringsverktøyene er allikevel engasjert samtale og refleksjon blant kursdeltakerne. «Smartskolen i personlig økonomi» benytter erfaringsbasert læring ­– og her finnes det ingen gale svar. Totalen av dette sikrer at alle dine kursdeltakere får et godt utbytte av læringsopplegget.  

NÅR DU SKAL UNDERVISE

Målet med «Smartskolen i personlig økonomi» er å gi kursdeltakerne dine meget god, operativ innsikt i sin egen økonomi og ha de riktige verktøy tilgjengelig for å passe på den. Ved hjelp av metodene i «Smartskolen i personlig økonomi» kan du få kursdeltakerne til å gå fra et uengasjert eller fryktsomt forhold til egen økonomi – til å oppleve at de er i stand til å styre og styrke økonomien sin med egne grep. 

OPPBYGGING

«Smartskolen i personlig økonomi» bygger på en oppskrift som fungerer. Oppbygningen av undervisningen går som følger:

  1. Lage trygge rammer for læring og for innføring av nye verktøy
  2. Refleksjon, aha-opplevelser og delta i samtalene. Bruk av erfaringsbasert læring som metode.
  3. Opplæring i bruk av Smart økonomikart
  4. Fordypning i sitt økonomikart (budsjett) – oppdage muligheter
  5. Handlingsplan for å styrke min økonomi  

Hvorfor skal dine brukere gå «Smartskolen i personlig økonomi»?

For å få oversikt over – og ta gode beslutninger for egen økonomi, finne og oppdage muligheter som kan gjøre hverdagen enklere – og bedre. De vil sitte igjen med et verktøy og kompetanse som kan brukes livet ut. 

Oversikt

Kurskalender – Sertifiseringskurs
17–18. september 2024Digitalt
Priser – Sertifiseringskurs
Digitalt sertifiseringskurs:
kr 5.700,– + materiell

Passer ikke dagene?
Meld interesse her ved behov for sertifiseringskurs utover fastsatte dager i oversikten, enten digitalt eller ved bedrift.


For deg som vil gå

«Smartskolen i personlig økonomi»:

Smartskolen i personlig økonomi – forklart på 2 minutter

Smartskolen i personlig økonomi™ er en undervisningsprosess hvor man fokuserer på å få deltakernes økonomi fram i lyset og hvor man kjører en respektfull prosess overfor – og sammen med deltakerne. «Smartskolen i personlig økonomi» er utviklet som kursverktøy for voksne som har egen økonomi. Skolen er for den enkelte en reise inn i sin egen økonomi og i seg selv. En ser på spørsmål av typen: Har jeg nok penger til å betale regningene mine framover? kan jeg ta noen kloke grep for økonomien min? Hvordan får jeg spart? Greier jeg å endre mine vaner? Denne økonomiskolen er en aktiv økonomiskole som griper fatt i personen på en positiv måte og som fokuserer på muligheter i økonomien og selvhjelp.

Smartskolen er laget på samme måte som et profesjonskurs, hvor hovedpoenget er å få egen økonomi fram i lyset. Dernest går skolen ut på å gi ut verktøy, -innsikt og motivasjon til følge med på økonomien sin, og jobbe for å styrke den framover. Det er en viktig livsmestringskompetanse skolen byr på. Ambisjonen med Smartskolen i personlig økonomi. Skal man lage et læringsopplegg med verdi, må det berøre personen. Det stiller krav til faginnholdet, og i enda høyere grad til undervisningsformen. Jo mer undervisningen berører personen, jo høyere personlig verdi.