Personvernerklæring

Versjon 2 – januar 2021

Denne personvernerklæringen gjelder for TRYGG ØKONOMI AS, organisasjonsnummer 979 898 622, i Hinderveien 7, 3223 Sandefjord og for våre underliggende prosjekter Smart Coaching og Senter for personlig økonomi, på samme adresse.

Dine data, dine valg
Vi tar vare på dine personopplysninger etter reglene om personvern. Du velger selv om du vil gi oss informasjon og hvilken. Det er viktig at du forstår hva du gir fra deg og hvordan vi bruker informasjonen.

Du kan når som helst slette eller endre opplysningene vi har om deg.
Vi samler informasjon om kunder og potensielle kunder for å

– levere varer eller tjenester som du har bestilt
– sende deg kompetansebevis fra våre kurs
– sende ut nyhetsbrev

Vi leverer ikke personopplysninger til tredjeparter, uten at det er helt nødvendig for å utføre tjenesten for deg/ ikke uten ditt samtykke. Vi selger aldri personopplysninger.

Hvilke personopplysninger og hvor henter vi dem fra
– E-postadresser på tryggokonomi.no.
– Påmeldingsskjemaet til våre nyhetsbrev
– data om trafikken på nettsidene våre
– gjennom ordinær kundekontakt og oppfølgingsarbeid

Netthandel
Vi har ikke tilgang til dine kort- og betalingsopplysninger. Ei heller til ditt personnummer.

Vi ser metadata om din aktivitet på våre sider. Det betyr at vi kan se hvor lenge du er på siden, hvilke sider du besøker og informasjon om hvor i verden du befinner deg. Disse opplysningene vil ikke knyttes til noen identifiserbar informasjon, og vil kun inngå som en del av statistikken i Google Analytics eller lignende.

Personopplysninger
Dine personopplysninger lagres i vårt datasystem på sikker måte. Dine personopplysninger brukes for kommunikasjon med deg i salgsprosesser, i andre service- og oppfølgingshandlinger og i situasjoner hvor det er påkrevd.

Vi lagrer også personopplysninger som navn og e-post på deg som har gitt samtykke til å motta informasjon om våre fagtilbud eller tilbud og kampanjer i vår nettbutikk eller i sosiale media.

Vi har en streng policy på å oppbevare persondata i så kort tid som mulig, i forhold til relevans. Vi sletter personopplysninger som vi mottar i forhold jobbsøknader så snart vi ikke har bruk for dem i henhold til en aktiv rullerende rutine. Vi sletter personopplysninger fra kundeoppdrag fra våre maskiner, kor tid etter at oppdraget er avsluttet.

Databehandleravtale
For å gjennomføre våre kjerneoppgaver og for å betale ut lønn og honorarer, benytter vi internt og ekstern regnskapstjeneste og vår bank DNB. Vi har inngått databehandleravtale med disse partene.

Dine rettigheter
TRYGG ØKONOMI er opptatt av at all den informasjonen vi behandler skal være korrekt. Dette gjelder også de personopplysningene vi samler inn. Der hvor informasjonen viser seg å være feil rettes den uten ugrunnet opphold.
Du som kunde har rett til å kjenne til de opplysninger vi lagrer om deg og hvordan de brukes.
Du har rett til å begrense behandlingen av personopplysninger og rett til å motsette deg at sensitive personopplysninger behandles når dette ikke er pålagt ved lov eller i tråd med bransjenorm. Du kan også i visse sammenhenger kreve at personopplysninger slettes. Du kan be om oversikt over alle personopplysninger vi lagrer om deg og be om at de overføres til andre databehandleransvarlige. Du vil da få disse overlevert til deg i et anvendbart format.
Om du vil ha tilgang til dine personopplysninger eller har andre spørsmål, kan du kontakte oss. Se kontaktinformasjon nedenfor. Ved forespørsel om endringer må vi ha bekreftet identitet slik at ikke andre kan endre dine opplysninger. TRYGG ØKONOMI jobber for å automatisere denne type identifikasjonskontroll, men inntil videre må dette skje manuelt ved at legitimasjon gjøres tilgjengelig for oss.

Kontaktinformasjon:
TRYGG ØKONOMI AS
Telefon: + 47 9800 7295
Adresse: Lahelleveien 6 D, 3218 Sandefjord
Post: Postboks 56, Hasle, 3240 Sandefjord
E-postadresse til behandleransvarlig: lars@tryggokonomi.no

Om du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om klageprosessen her:
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/