Økonomisk støtte til bolig

Av Trine Lise Haaland Ask og Lars Findahl

Politisk fremholdes det at alle har rett til et sted å bo. I praksis er det ikke så lett. For nyetablerte er det stadig større kamp å skaffe seg tak over hodet. Det er fordi prisen på leiligheter har inntil 10-doblet seg de siste 30 årene. Og alle andre typer boliger har doblet og triplet seg i verdi denne perioden. Det er udemokratisk.

Er du ung eller eldre og på jakt etter å etablere deg, er det et godt tips å sette deg inn i Husbankens ulike tilbud.  

Husbanken

Samfunnsoppdraget er at alle skal ha et trygt og godt sted å bo, og tilbyr økonomiske tjenester til privatpersoner, slik som økonomisk støtte i form av bostøtte, tilskudd og lån. Som et eksempel, har Husbanken gjennom strømkrisen gitt ekstra bo- og strømstøtte til de som har hatt behov for det. Og nytt er at denne ordningen blir videreført i perioder med høyt strømforbruk.

I tillegg til å bistå privatpersoner, er de med på å finansiere boliger til prioriterte formål, som kommunale utleieboliger, omsorgsboliger, sykehjem og studentboliger.

Hvem kan søke?

Kort sagt, så kan du søke hjelp hos husbanken dersom du trenger økonomisk støtte til din bosituasjon. Dette kan blant annet være om du har boutgifter som er høyere enn inntekten din, ønsker å beholde boligen din, om du trenger hjelp med startlån for å kjøpe bolig, eller trenger å oppgradere kvaliteten i hjemmet ditt. Ved å gå inn på hjemmesiden deres, kan de hjelpe deg med å finne den tiltaksordningen som passer for deg.

Trykk for å dele: