Referanser

Hvordan opplevde du å delta i et sertifiseringskurs i Smart?

Jeg opplevde sertifiseringskurset i Smartmetoden i økonomi, helse og livskvalitet som en vennlig, positiv og motiverende metode.

– Gro N. Rognmo,
Seniorveileder,
Blåkors – AS Rehabil

Det hele var meget bra.
Du får en fullstendig oversikt over din økonomi, som igjen vil bidra til å kunne ta avgjørelser og forandringer i din personlige økonomi.
Helse: Helse og økonomi går hånd i hånd. Økonomi er viktig for helsen din, og din helse er viktig for hvordan din økonomi vil se ut. Livskvalitet kommer godt frem i kurset. Det er et fantastisk verktøy, og på dette tidspunktet er det ikke noe jeg kan se kan bli bedre. Takk for en fantastisk reise i kurset/sertifisering!

– Geir Jønholt,
kontorleder/instruktør,
Podium Telemark

Flott med liten gruppe. Da satt man igjen med følelsen av å bli sett. Man ble lettere kjent med de andre deltakerne, og turte å by på seg selv. Jeg synes det var fint at man ble dratt med i diskusjon, at det ikke kun var snakk om en «vanlig» undervisning med en formidler og åtte mottakere. Husker mye bedre det som ble sagt i og med at man var delaktig. Kurset var praktisk. Gode eksempler osv. Nyttige verktøy! Jeg sitter i grunnen kun igjen med positive ting å si om kurset.

– Maria Ottosen,
Attføringsansvarlig,
Fretex Vest-Norge AS

Aktivt deltagende læring, gjennomgikk kurset på samme måte som fremtidige deltakere. Økt forståelse for materialet når man bruker seg selv som eksempel. Økt forståelse for kursopplevelse og utfordringer kommende deltakere kan støte på, kjenner på det å dele det som føles privat. Forstår viktigheten av å by på seg selv og egne erfaringer som instruktør.

– Dan Alexander Jupskås,
Podium

Hvordan fungerer Smartmetoden som opplæringsmodul i personlig økonomi?

AS Rehabil har avholdt kurs i SMART gjennom mange år, for deltagere som ønsker bedre kontroll over egen personlig økonomi. SMART hjelper kursdeltagerne å lage en detaljert oversikt over sin økonomiske situasjon, innsikt i konsekvenser av eget pengeforbruk og tips til å få mer ut av pengene. Målet med kurset er å bruke kunnskapene til å skape positive endringer i økonomi og livskvalitet gjennom sunne økonomiske tiltak og smartere pengebruk. Kurset er relevant for voksne og ungdom i alle aldre, og et viktig tilbud for alle som jobber med arbeidsinkludering og veiledning av mennesker i vanskeligstilte situasjoner.

– Truls Rogstad,
Veileder Avklaring,
Blåkors – AS Rehabil

Vi bruker SMART integrert i 4 ukers jobbsøkerkurs. Vår erfaring er at SMART er et kraftfullt verktøy som gir deltakerne innsikt, forståelse og kontroll over egen økonomi og forbruk. Vi erfarer også at den innsikten som SMART gir øker deltakernes mestringskompetanse også på andre områder i livet. Vi ser at opplæring i bruk av regnskap og budsjett ikke er tilstrekkelig for å få økonomisk kontroll. SMART kurs er unik ved at det legges vekt på HVORFOR vi bruker penger, ikke bare HVA vi bruker penger på.

– Svein Arne Brådland,
Fag- og markedsansvarlig,
Kursiv AS