Våre tjenester

Vi leverer tjenester til privatpersoner, bedrifter og kommuner. Kontakt oss uforbindtlig om du vil vite mer om våre tjenester. Vi har lang fartstid og gode referanser.

Kontakt:
Daglig leder Lars Findahl  
E-post: lars@tryggokonomi.no  
Mobil: 9800 7295

Smartskolen i personlig økonomi

Ønsker du å få maks ut av økonomien din og kunne bruke krona på begge sider? Ønsker du å bygge opp en økonomisk beredskap? Smartskolen er et praksisnært undervisningsopplegg i personlig økonomi med fokus på «money management», etikk og bærekraft. Kompetansen i Smartskolen hjelper deg til å finne mulighetene i økonomien du/dere har nå.


Sertifisering i Smartmetodikk for NAV og førstelinja

Smartskolen er også et tjenestetilbud utviklet for NAV og andre tiltaksarrangører. Vi tilbyr et todagers sertifiseringsprogram for å undervise i metoden. Les mer her. 


Boligskolen

Flytte hjemmefra? Nyetablert? Sparer du/dere til deres første bolig? Boligskolen er et kurs i personlig økonomi, som gir deg superinnsikt i egen økonomi og i personlig økonomi generelt. Kurset passer best for deg som allerede har en inntekt. Men også du som er skoleelev, student eller ennå bor hjemme kan få god nytte av Boligskolen. Å lære og kjenne sin økonomi godt og få gode tips til sparemuligheter står i fokus i kurset.


Trygdet eller nedsatt arbeidsevne – men du ønsker å jobbe?

Vi kjenner denne tematikken godt. En samtale med oss kan gi deg ny viktig innsikt og ny tro på at det er mulig å kombinere arbeid og nedsatt arbeidskapasitet o.l. Alle våre tjenester er underlagt konduite, diskresjon og taushetsplikt.


Økonomisk superkompetanse

Vi ønsker å gi alle superkompetanse i personlig økonomi, fordi det er mulig og fordi effektene er så mange og positivt viktige. Vi brenner for at du og dine skal få mest ut av økonomien som dere har nå. Vi tilbyr faglige samtaler rundt dette temaet tilpasset der hvor du eller dere er nå. Trygg egen framtid. Trygg barnas oppvekst.


HMS-tilbud til bedrifter i Vestfold

Vi har laget et tilbud for bedriften og bedriftens ansatte. Tilbudet består av forebyggende tiltak i forhold til å sikre at ansattes økonomi er i god balanse. Bedriften er ikke bedre enn det svakeste leddet. Sikre deg at dine medarbeidere ikke får alle de problemene som følger av å ha en vanskelig økonomi.

Har du spørsmål til oss om foredrag eller undervisning i personlig økonomi, hører vi gjerne i fra deg.

Kontakt:
Daglig leder Lars Findahl  
E-post: lars@tryggokonomi.no  
Mobil: 9800 7295