Juridiske dokumenter – oversikt

JURIDISK INFORMASJON OG GRATIS
JURIDISKE DOKUMENTER INNENFOR OMRÅDENE:

Arbeidsrett – Familie og barn – Arverett og dødsfall – Trygderett –
Forbrukerrett – Helse – Pensjon – Eiendom – Bil og bolig

Et lite utvalg av våre mest brukte skjemaer:

ArbeidsavtaleKontrakt ved leie av boligFlyttemeldingSalgsmelding bil
BarnetrygdNAF Kjøpekontrakt bil ForeldrepengerSamboerkontrakt
Dagpenger Testament (eksempel) EktepaktGjeldsbrev

ARBEIDSRETT

NAV:

Tiltakspenger
Stønad til hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet

ARBEIDSTILSYNET:

Informasjon om skriftlig arbeidskontrakt
Ferie
Permittering
Oppsigelse
Statens lønnstabeller

HJELPEMIDLER:

Hjelpemiddeldatabasen
LOVER:

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.
Ferieloven
Lov om lønnsplikt under permittering

NETTSTEDER:

Oppsigelser : oppsigelse.no
Om arbeidsrett: jusstorget.no

FAMILIE OG BARN

Ektepakt
Ektepaktveileder
Samboerkontrakt
Foreldrepenger, engansstønad og svangerskapspenger
Barnetrygd og kontantstøtte

Avtale om delt foreldreansvar
Eksempel på samværsavtale
LOVER:

Lov om ekteskap
Lov om barn og foreldre
Partnerskap

ANDRE NETTRESSURSER:

Introduksjon til familieretten: Jusstorget.no
Ektepakt for registrerte partnere: advokat online

ARVERETT OG DØDSFALL

Testamente eksempel
Testamente for samboere uten barn
Testamente for samboere med felles barn
Privat skifte av dødsbo
Gravferdsstønad
Ytelser til gjenlevende ektefelle/partner/samboer/barn
LOVER:

Lov om arv m.m.

ANDRE NETTRESSURSER:

Arveoppgjør: arveoppgjor.no
Testamente: testamente.no

TRYGDERETT:

FORBRUKERRETT:

LOVER OG TRYGDEYTELSER:

Folketrygdloven

NAV - TRYGDEYTELSER:

Krav om arbeidsavklaringspenger
Krav om alderspensjon
Dagpenger
Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon
Krav om kontantstøtte
Søknad om barnetrygd
Krav om stønad til enslig mor eller far
Forbrukerkjøpsloven

Angrerett ved forbrukerkjøp

Forbrukerrådet

FORBRUKERHJELP:

Forbrukertilsynet
Finansklagenemda (Bank og Forsikring og Inkasso)
Elklagenemnda
Brukerklagenemnda (telefoni, bredbånd, internett)
Klage på pakkereiser
Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
Boligtvistnemda
Husleietvistutvalget
Parkeringsklagenemda
Bilutleieutvalget

HELSE:

PENSJON:

Helse Norge - helsenorge.no
Helse Norge - Min side
Egenandeler for helsetjenester
Frikort
Finn, bytt fastlege
Europeisk helsetrygdkort

INFORMASJONSSIDER:

Helsedirektoratet
Helsetilsynet: Rettigheter til helse- og sosialtjenester
Alderspensjon
Søknad om avtalefestet pensjon

INFORMASJONSSIDER:

Norsk pensjon
Min pensjon
Statens pensjonskasse
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

EIENDOM OG BIL:

BOLIG:

NAF Kjøpekontrakt bil
Kontrakt for kjøp av brukt campingvogn
Kontrakt for kjøp av brukt motorsykkel og moped mellom private
Kontrakt for kjøp av fritidsbåt mellom private
Salgsmelding bil
Parkeringsklagenemda
Bilutleieutvalget

Flyttemelding
Kontrakt ved leie av bolig
Heving av husleieforhold (huseier)
Kontrakt for kjøp av fast eiendom
Husleieloven
Leieboerforeningen

Når det oppstår uenighet...

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
Boligtvistnemda
Husleietvistutvalget

DIVERSE SKJEMAER:

BETALBARE TJENESTER:

Gjeldsbrev
Kontrakt for kjøp/salg av ting
Signform - blankettarkiv
Advokat Online.no

NETTSTEDER MED GRATIS SKJEMAER:

GRATIS RETTSHJELP:

Brønnøysundregistrene
Statens vegvesen
Skatteetaten
Statlige elektroniske blanketter
Altinn
Fri rettshjelp - Gratis advokatbistand i hele Norge
Jussformidling - gratis juridisk bistand til privatpersoner
Gratis rettshjelp - fra studentrettshjelpstiltakene
JURK - Juridisk rådgivning for kvinner
JUSS–BUSS - Jusstudentene i Oslo