Hvordan former man et faginnhold som ønsker å ha varig verdi?

Artikkelserie om Smartskolen i personlig økonomi

Av Lars Findahl, daglig leder i Trygg Økonomi AS

Kjernekompetanse i personlig økonomi

Spør du tusen eksperter på fagfeltet «personlig økonomi» om deres beste råd til unge mennesker om hva de bør gjøre som første skritt til å styrke økonomien, vil de svare at; «det første du må gjøre er å bli kjent med økonomien din, ved å gjøre den synlig for deg selv.» Du blir altså oppfordret til å lage et kart over økonomien. Et slikt kart kalles for et budsjett.

Ekspertrådet ovenfor samsvarer helt med Trygg Økonomis erfaring. Derfor består kjernekompetansen i «Smartskolen i personlig økonomi» i å lære deltakerne teknikken ved å budsjettere. Vi har utviklet et budsjettvertøy som er enkelt å bruke og som er virksomt gjennom ulike faser og situasjoner i livet. Et godt budsjettvertøy viser deg hvordan økonomien din er her og nå og videre framover gjennom året; det viser både de store postene i økonomien din og de små. Å budsjettere er litt som å se inn i krystallkulen; det forteller deg en viktig historie om muligheter og begrensninger i økonomien din. Et budsjett er en god hjelper, fordi det gir deg ærlige svar om tilstanden i økonomien din.

Ofte er våre økonomiske beslutninger, herunder de viktigste i livet, styrt av følelsene våre. Et budsjett er fritt for følelser altså fakta før følelser. Det viser deg økonomien slik den er nå og hvordan den vil bli, med dine gode eller mindre gode beslutninger. Derfor er det å kunne budsjettere så viktig. Å formidle denne kompetansen på en inspirerende måte er fundamentalt viktig i økonomifaget og for å styrke livet.  

Trygg Økonomi lærer ansatte i Nav og andre tiltaksarrangører i å benytte Smartskolens læringskompetanse i samarbeid med sine brukere. Det er en demokratisk kompetanse som vi gjerne ser distribuert til unge og eldre. Les mer om vårt sertifiseringsprogram her.

Trykk for å dele: