Hustandsutgifter 2020-2021

Veiledende satser til hjelp for å fylle ut Smartkart™ – ditt personlige budsjett.
Opplysningene er basert på erfaringstall fra SIFO, bransjeorganisasjoner og leverandørenes hjemmesider.

_____________________________

10 – SPILL (Tv, datamaskin, nettbrett og smartphone):

Mange unge og eldre bruker endel penger på underholdnings- og ferdighets spill på blant annet tv, datamaskin, nettbrett og smartphone. F.eks Playstation, Xbox, Nintendo og mobilapplikasjoner (apper). Hva koster spillingen deg i måneden? Og i året?

11 – GEVINSTSPILL:

I gjennomsnitt spilte hver innbygger over 18 år for kr 11700 kroner i 2019. Kilde: Lotteritilsynet – www.lottstift.no.

12 – GAVER:

Det er mange gaveanledninger i løpet av året. Julegavene koster gjerne noen tusen kroner hvert år, etterfulgt av utgifter til bursdagsgaver og gaver til kjæresten /ektefellen og barna. Skriv inn disse utgiftene først. Men det er mange andre gaver å kjøpe i løpet av et år. Derfor er det vanlig å ha gaver for mange tusen kroner i løpet av et år. Se her på hva du/dere har samlet i husstanden.

14 – RØYK/TOBAKK/SNUS:

Gjennomsnittlig kostnad for tobakksvarer i 2012 var kr 4062,- pr. husholdning.
Kilde: Statistisk sentralbyrå– ssb.no: Forbruksundersøkelsen 2012

15 – ØL/VIN/ALKOHOL:

Gjennomsnittlig kostnadfor alkoholholdige drikkevarer i 2012 var kr 7656,-.
Kilde: Statistisk sentralbyrå– ssb.no: Forbruksundersøkelsen 2012.

16 – BRUS/COLA:

Et hovedtrekk blant dem med vanen å kjøpe brus, Cola eller vann på flaske, er at man drikker 3 x 0,5 liter pr. dag. (Bruksmønsteret gjelder spesielt for Cola.) Drikken kjøpes der hvor man befinner seg og derfor ofte til en høy pris. Pris på Shell/Narvesen o.l er fra kr 25,- til kr 40,- pr. 0,5 liters flaske (pr. januar 2020).

17 – HJEMMETELEFON:

Det er mange bredbåndsabonnement å velge mellom. Prisene varierer mye mellom de ulike leverandørene. Du må se på hvor mye/lite du ringer for å finne ut hva som er det billigste for deg.

Eksempler pr januar 2020:
Telio Bredbåndstelefoni: fra 99,- pr mnd (Fri bruk til fasstelefon – 0,89 pr minutt til mobil.
Telenor Bredbådstelefoni  – fra 19,- pr mnd (minimum 49,-) 0,99 i oppstartspris, 0,59 per minutt til fasttelefon og 1,29 til mobil i Norge

Telenor ringe mye: Fasttelefon 279,- pr mnd – Fasttelefon + mobil 349,- pr mnd.

18 – MOBIL/ LOGOER/LYDER/MMS:

Vi anbefaler deg å sammenligne priser på mobilabonnement på nkom.no . Abonnementene varierer etter hvor mye du bruker telefonene til data, ringing og meldinger. Utgiftene forbundet med mobilbruk har blitt store for mange, ofte pga høyt databruk, og kjøp av apper. Kjøp av mobiltelefon til for eksempel én krone med bundet abonnement kan være kostbart å bruke. Det lønner seg ofte å kjøpe mobiltelefonen til full pris og velge rimeligste leverandør etter å ha vurdert eget bruksmønster. Kjøper du telefonen til én krone får du løst et akutt problem, men skaper et press i økono mien din som er mer langsiktig. Det viktigste er å vurdere eget bruksmønster, slik at du får korrekt abonnement etter hvor mye du benytter telefonen. Flere leverandører har egne abonnement for familier, barn og ungdom.

Eksempel på mobilabonnement pr januar 2020. (Hastigheten på abonnementene varierer):

Telenor: fra kr 249,- (1GB)  til 799,-  Barn (under 18)  fra 99,-
Telia: Fra 249,- (2 GB) til 579,- Barn (under 15) fra 99,-

Ice: Fra 129,- (1 GB) til 399,-  Barn (under 13) gratis (1GB)

19 – TV-LISENS – TV-ABONNEMENT:

Kringkastingsavgiften vil fra 2020 bli finansiert over skatteseddelen.

RiksTV: Rikspakken kr 559,- pr. mnd. (Kampanje januar 2020: 399,- pr mnd). Kilde: rikstv.no pr. januar 2020
Get: Grunnpakken kr 499,- pr. mnd. inkl. andel årsavgift. Kilde: get.no pr. januar 2020

21 – GEBYRER BANK/KREDITTKORT:

Årsgebyr for kredittkort er fra 0–ca 700 pr. år – og forfaller ofte til betaling i januar. De månedlige kostnadene ved å bruke kortet varier mye,  Les om kostnader ved bruk av de forskjellige kredittkortene på  finansportalen.no.

24 – SKOLEPENGER/AKTIVITETSSKOLEN (AKS):

Prisen for foreldrebetaling i AKS er lik for hele Oslo. Satser for oppholdbetaling i Aktivitetsskolen i Oslo per 01.01.2020

 
Månedlig oppholdsbetalingInntekt t.o.m.
kr 217 998
Inntekt
kr 2117 999 – kr 387 552
Inntekt
over kr 387 552
Heldagsplass65712083079
Halvdagsplass4227722081

25 – BARNEHAGE:

Barnehagesatser (makspriser) for kommunale og private barnehager i Oslo 2019/2020

Oppholdsbetaling ordinær pris for heldagstilbud i kommunale barnehager 1. barn er max kr 3135. Les mer om gratis kjernetid, lavere pris pga lav inntekt, flere barn på kommunens nettsider. Priser i Oslo finner du her.

Prisen for mat i kommunale barnehager er 180 kroner per måned. Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen.
Kilde: Oslo kommune – Gå inn på din kommunes nettsted for satser for ditt område.

28 – MAT OG DRIKKE:

Satser fra Statens institutt for forbruksforskning – Referansebudsjett 2019

Kjønn    JenterGutterJenterGutterKvinnerMennKvinnerMennGravide/ ammende
Alder6-1112-56-910-1310-1314-1714-1718-6018-60>60>60
Pr måned700102013101890212023602380295023602930211024602760

30 – SPEDBARNSMAT:

Eksempel: barnemat mellom kr 15  til 30 pr. glass.
Ca kr 700 pr. mnd.  – rundt kr 8400 pr. år.
Satser fra Statens institutt for forbruksforskning – Referansebudsjett 2019

31 – SPEDBARNSARTIKLER:

Mange butikker har bleieavtaler og ulike rabattordninger, så her er det mye penger å spare. Satser fra Statens institutt for forbruksforskning – Referansebudsjett 2019

 GrunnutrustningSupplering
AlderFra 6 mnd. før fødsel<1
Pr mnd.3900810

33 – HELSE – LEGE/TANNLEGE:

Egenandeler hos lege gjeldende pr januar 2020

TypeDagKveld
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt155262
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er
spesialist i allmennmedisin
204311
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt209334
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin245370
Konsultasjon hos/sykebesøk fra spesialist. Konsultasjon ved
poliklinikk når ansvarlig lege er spesialist
351
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud56
Laboratorieprøver55
Røntgen259
E-konsultasjon155
Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist66

Egenandelstak 1  2020 kr 2 460 Gjeldende fra 1. januar 2020

Flere egenandelssatser finner du hos helsenorge.no. Ved tannbehandling må voksent betalende klientell i hovedsak selv dekke utgifter til  tannbehandling. Det er fri prisfastsettelse hos privatpraktiserende tannleger. Ved behandling hos  en privatpraktiserende tannlege, betaler du derfor den pris som tannlegen selv har fastsatt for en  gitt behandling. Kilde: nav.no og helsenorge.no

 
34 – HELSE OG HYGIENE:

Satser fra Statens institutt for forbruksforskning – Referansebudsjett 2019  – Personlig pleie

Kjønn     JenterGutterJenterGutterKvinnerMennKvinner
Alder11-234-56-910-1310-1314-1714-1718-50>17>50
Pr måned320360250160240390250540390740580680
 
35 – KLÆR OG SKO:

Satser fra Statens institutt for forbruksforskning – Referansebudsjett 2019

Kjønn    JenterGutterJenterGutterKvinnerMenn
Alder<112-56-910-1310-1314-1714-17>17>17
Pr måned340470520560580550790650820770
37 – REISE – MÅNEDSKORT:

Billettpriser i Oslo til 25. januar 2020

Billettype – Oslo 1 soneVoksenBarn/Honnør
Enkeltbillett forhåndskjøpt3618
Enkeltbillett kjøpt om bord5628
24-timersbillett10854
7-dagersbillett285143
30-dagersbillett
* Gjelder også for ungdom tom. 19 år
750375*
Studentbillett – 30 dager450
 
Billettpriser i Oslo fra 26. januar 2020:
 
Billettype – Oslo 1 soneVoksenBarn/Honnør
Enkeltbillett forhåndskjøpt3719
Enkeltbillett kjøpt om bord5729
24-timersbillett11156
7-dagersbillett310155
30-dagersbillett
* Gjelder også for ungdom tom. 19 år
770385*
Studentbillett – 30 dager462
 
Kilde: Ruter.no
 
47 –  KOMMUNALE AVGIFTER:

Årsgebyr 2020  – forfall 25/3, 25/5, 25/8 og 25/10
(Avgiftene fastsettes av byrådet i desember hvert år.)

Renovasjon 2020Vann- og avløpsgebyr 2020Feie- og tilsynsavgift 2020
140 l kasse kr 5 126,-
180 l sekk kr 5 857,-
240 l kasse kr 7 103,-
340 l kasse kr 8 607,-
Standardplassgebyr
kr 670,-
Prisene er inkludert
sluttbehandlings -
avgift og mva.
Abonnementsgebyr kr 488,75 pr. år Vann
kr 15,51 pr. m3 inkl mva
Avløp kr 23,28 pr. m3 inkl mva.
Vannmålergebyr betales
etter vannmålerens størrelse
For et bruksareal på 100 m2 beregner man
en årskostnad på kr 5331,13.
Literprisen for flaskevann er i gjennomsnitt
rundt 500 ganger høyere enn Oslovannet
fra springen.
Tilsynsavgiften er på 121,-
og feieavgiften ligger på
100- til 175,-

Kilde: Oslo kommune – Renovasjonsetaten – Vann- og avløpsetaten –
Brann- og redningsetaten oslo.kommune.no

49 – DRIFT AV BIL:

Opplysningsrådet for veitrafikken har beregnet de gjennomsnittlige kostnadene ved bilhold i Norge  for: diesel, bensin, elektrisk og ladbar hybrid. I Smartkartet™ ditt setter du inn bilkostnadene før avskrivningskostnader (verditap) fordi verditapet ikke er en kostnad som skal utbetales.

Ved en årlig kjørelengde på 15 000 km viser OFVs beregninger følgende årlige kostnad for bilhold:

Bilkostnad 200 000Bilkostnad 400 000Bilkostnad 600 000
67 035 (bensin)
50 759 (diesel)
46 920 (elektrisk)
61 722 (ladbar hybrid)

98 020 (bensin)
96412 (diesel)
76 031 (elektrisk)
92 286 (ladbar hybrid)
131 282 (bensin)
128 592 (diesel)
112 171 (elektrisk)
123 195 (ladbar hybrid)

I tillegg kommer utgifter til parkering, brikke, ferje.
Kilde: Opplysningsrådet for vegtrafikken: ofv.no – (OFV-prisestimat for 2020.)

50 – FORSIKRING – ÅRSAVGIFT BIL:

Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften erstattet av en trafikkforsikringsavgift som kreves inn av forsikringsselskapene.

Satser for 2020 finner du her.

Har du spørsmål om trafikkforsikringsavgiften, må du kontakte ditt forsikringsselskap. Bilforsikring: Prisene på bilforsikring varierer veldig fra selskap til selskap. Sjekk priser hos Forbrukerrådet på forbrukerportalen.no

54 – STUDIELÅN:

Første innbetaling er ca. 7 måneder etter at rentene begynner å løpe. Lånekassen kan gi rentefritak (slette renter) på lånet ditt for en periode dersom du oppfyller visse vilkår. Sjekk alle detaljer på www.lanekassen.no Ta utgangspunkt i din betalingsplan. Alle lånekassenes kunder får månedlige regninger. Man kan velge 5., 15. eller 25. som fast månedlig nedbetalingsdag.HJELP TIL Å FYLLE UT SMARTKARTET
OVERSIKT OVER HUSSTANDSUTGIFTER
FORFALLOVERSIKT UTGIFTER
TRYGDEYTELSER OG UTBETALINGSDATOER