Om oss

Vårt hovedmål er å få deg som er ung til å bli interessert i økonomi, fordi økonomien er grunnleggende viktig for alle menneskers velferd og liv. Når man er ung er det naturlig å tenke mest på dagen i dag. Men når det gjelder økonomien er det en usmart strategi, fordi økonomien berører alle sider av livet.

Vi ser på kunnskaper i personlig økonomi som en forutsetning for likestilling og til aktivt medborgerskap og demokratisk deltaking i samfunnet.

 


TRYGG ØKONOMI AS

Selskapet ble overtatt i 2001 og har siden vært et instrument for å fremme interessen for Smart-metoden, og til å tilby verktøyene som er utviklet rundt metoden. Som de fleste små bedrifter bruker vi inntektene våre til å utvikling og perfeksjonering av våre verktøy og metoder. Vi har stort engasjement for å få folk til å interessere seg for økonomien sin. Å styrke økonomien sin gir en god beredskap for hverdagen og trygger alt man e glad i.

TRYGG ØKONOMI AS

Lahelleveien 6 D

3218 Sandefjord

Tlf: 9800 7295

E-post: smart@tryggokonomi.no

VIPPS: 81696

Org NO: 979 898 622 MVA

  • VI ER STOLTE!
  Vi er en liten, men fremoverlent bedrift
  • Vi er stolte av de tjenestene som vi leverer. De beriker folk.
  • Vi er stolt av de skatter, avgifter og lokale kjøpekraft vi skaper gjennom mva, skatt på bedriftens overskudd og gjennom lønn til vår ansatte
  • Vi er stolte av å ha en liten, men sunn økonomi og høy kredittscore
  • Vi er stolte av å være en klimapositiv bedrift og som investerer i bedre helse for planeten
  • Vi er stolte av å støtte sosiale prosjekter. Vi er med på å bygge en form for humankapital.
  • Vi er rett og slett stolt av bedriften vår. Men også av våre ansatte, samarbeidspartnere og våre kunder. Til slutt er vi stolte av dere kursdeltakere som tar våre kurs. Det er i grunnen dere alt dreier seg om. Dere står i sentrum for vår oppmerksomhet hele tiden.
 • SAMFUNNSANSVAR/CSR
  For vår bedrift er samfunnsansvar en viktig praktisk verdi. Å ta samfunnsansvar gir styrke for våre kunder, for samfunnet og for oss selv som bedrift. Trygg Økonomi poengterer det tette samspillet mellom folks økonomi, helse og livskvalitet. Vi arbeider for at kunnskap i personlig økonomi skal bli et felleseie i samfunnet og en del av familiens beredskap i hverdagen. En side ved vårt arbeid er å flytte fokuset fra forbruk og tidsklemme og over til mer bærekraftige verdier. En økonomi i balanse gir ro i sjelen og gode muligheter for et trygt og harmonisk liv. I et samfunnsperspektiv er Smart en personlig maktkompetanse som det er viktig å ha tilgang til.
 • ORGANISERING

  Vi er en liten bedrift som har akslet en stor oppgave. Vi har organisert oss på en fin måte. Bedriftens medarbeidere bor i Sandefjord, Skien, Holmestrand, Oslo og Køln, og alle utfører oppdrag på timer for bedriften. I tillegg har vi tett samarbeid med femten bedrifter som har hjulpet oss i mange år.

  Bedriften har tatt fakturering og regnskap opp i internettskyen. Lagerhold, utsending av ordrer og det meste annet er satt bort til dyktige partnere. Lars sier han samler på gode leverandører. Det er realitet bak de ordene. Til sammen er Trygg Økonomi og våre leverandører et sterkt team som sikrer rett levering til rett tid. Hver gang vi kan bruke en norsk leverandør som er konkurransedyktig, er vi ekstra fornøyd. Oslo produksjon og tjeneste AS i Oslo, Rosenvik AS i Orkanger og Netprint/Allkopi AS er tre eksempler på langsiktig vellykket samarbeid.

  Vi benytter Visma skyløsning som vårt regnskapssystem. Vi utfakturerer og mottar fakturaer pr. EHF. Regnskapssystemet og vår bank DnB utveksler automatisk betalingsfiler. Slik sparer vi arkivplass og tid og vi unngår feilposteringer. Regnskapet vårt er alltid à jour. Det gir oversikt og trygghet.

  Den viktigste egenskapen med vår bedrift er at vi har lave faste kostnader. Vi kan tilpasse aktivitetene i henhold til sesong og etterspørsel. Bedriften har kontor i Sandefjord i Vestfold og kursvirksomhet i Oslo. Via Skype tilbyr vi tjenester til hele landet. Trygg Økonomi utsetter miljøet for et svært lett miljømessig fotavtrykk.

 • RATING
 • KLIMASERTIFIKAT