Om oss

Vårt hovedmål er å få deg som er ung til å bli interessert i økonomi, fordi økonomien er grunnleggende viktig for alle menneskers velferd og liv. Når man er ung er det naturlig å tenke mest på dagen i dag. Men når det gjelder økonomien er det en usmart strategi, fordi økonomien berører alle sider av livet.

Vi ser på kunnskaper i personlig økonomi som en forutsetning for likestilling og til aktivt medborgerskap og demokratisk deltaking i samfunnet.

 

Smart™

Smart handler om personlig utvikling og tar for seg sammenhengen mellom din økonomi, helse og livskvalitet. Du kan melde deg på kurs eller gjennomføre Smart som selvstudium.

Det å lære om økonomi handler om å kartlegge den og gjøre økonomien til et praktisk redskap for livet. Metoden baserer seg på erfaringsbasert læring, d.v.s. at man tar fram sine egne kunnskaper og setter dem i system.

Når du er ferdig med kurset har du fått en meget god oversikt over din/familiens økonomi for året som ligger foran deg. Du har fått bred innsikt i personlige valg og sammenhenger som påvirker din økonomi. Du har lært å budsjettere og har fått enkle verktøy til å fortsette med dette.

Oversikten over din egen økonomi gir deg et godt grunnlag for å diskutere økonomien din både med familiemedlemmer og andre, og vil være til stor nytte ved f.eks refinansiering av lån.

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å delta og få et godt utbytte av Smart.

 


 

TRYGG ØKONOMI AS

Selskapet ble overtatt i 2001 og har siden vært et instrument for å fremme interessen for Smart-metoden, og til å tilby verktøyene som er utviklet rundt metoden. Selskapet omsetter for i underkant av en million kroner i året, noe vi håper å kunne øke i tiden framover. Selskapet skiftet navn fra Kongslys AS til TRYGG ØKONOMI AS i februar 2015.Som de fleste små bedrifter bruker vi inntektene våre til å utvikling og perfeksjonering av våre verktøy og metoder.

TRYGG ØKONOMI AS

Postboks 56 Hasle

3240 Sandefjord

Tlf: 8800 7777

E-post: smart@tryggokonomi.no

VIPPS: 81696

Org NO: 979 898 622 MVA