Aktuelle artiklerBedriftsbloggenØkonomibloggen

Hvordan bør en grunnkompetanse i personlig økonomi utformes?

Gjennom de de senere årene har det blitt mer fokus på folkeopplysningstemaet personlig økonomi. Etter hvert har tunge aktører meldt seg på banen for å mene noe om dette fagspørsmålet og for å tilby slik undervisning. Det er ennå en fagpolitisk usikkerhet om hvordan man bør definere en grunnkompetanse i personlig økonomi. Hva bør en slik kompetanse inneholde?

Man må spørre seg: Hva er det nyttigste å lære på dette feltet og som kan få avgjørende betydning gjennom hele livet? Gjennom læringsopplegget «Smartmetoden i økonomi, helse og livskvalitet har vi gitt et tydelig svar på dette spørsmålet.

Det som er viktigst å lære i personlig økonomi – for alle – er teknikken for å holde økonomien sin synlig for seg selv. Gjennom et slikt grep vil man både få en overordnet og en detaljert oversikt for måned til måned over hvor pengene tar veien.

Det er først når man får kartlagt økonomien sin på denne måten at man kan få nødvendig innsikt og god kontroll på den. Eller bedre kontroll enn hva man kan få til uten. Da kan en gå inn i det økonomiske landskapet man har avdekket og oppdage styrker og svakheter som uten en slik teknikk ville være vanskelig å se. Det er først ved et slikt grep man kan oppdage mulighetsrommet som ligger i sin økonomi og som ellers meget ofte er uoppdaget. Det er også den beste teknikken for å oppdage stressområder i økonomien før det skjer og få mulighet og tid til å unngå slikt økonomisk press.

Å ha en slik innsikten vil være en god maktkompetanse for livet. Å ha et godt verktøy til å hjelpe seg med dette vil være et maktverktøy for livet. Erfaring viser at en slik kompetanse kan flytte fjell. Det er innsikt og verktøy av dette kaliberet som gir verdighet og handlekraft og som er den beste selvhjelp på området personlig økonomi. Personlig økonomi er som en hage, den må stelles og pleies for å gro godt.

En slik kompetanse har mange plussfaktorer. Blir man god på å håndtere sin økonomi, slik alle kan bli, og får man den først i balanse, representerer det fravær av mange alvorlige problemer. Det gir et stort positivt bidrag til å holde på helsen og det gir voksenpersoner en mulighet til å utvikle en felles kommunikasjon rundt tema penger og økonomiske prioriteringer. Slik unngås samlivsbrudd. Familien og barna blir de store vinnerne.

Et viktig spørsmål er hvordan man bør overføre en slik kompetanse. For de fleste dreier økonomi seg like mye om følelser som det dreier seg om tall. Derfor må læringstilbudet ta godt hensyn til folks følelser når et undervisningstilbud skal utformes. Læringsopplegget må vise respekt for alle.

Smartmetoden i økonomi, helse og livskvalitet er et undervisningsverktøy i personlig økonomi som er utviklet etter anbefalingene ovenfor. Verktøyet er utviklet for offentlig sektor og for deg som vil ta det i bruk privat. Vil du vite mer om Smartmetoden™, kontakt oss gjerne.

Trykk for å dele: