Smart for bedrifter

Smart for deg som er gründer eller som skal etablere deg

Oppstart og drift av småbedrifter er basisen for landets velferd. 9 av 10 bedrifter i Norge er små. Både  lokalmiljøet og landet trenger deg. Du er en helt.  Dessverre er statistikken rundt oppstart av bedrifter brutal. 7 av 10 er nedlagt eller konkurs innen fem år. Hva går galt? Det er sjelden noe galt med forretningsideen eller gründers faglige dyktighet.

Sviktende forståelse av hvor viktig superstramme rutiner for administrasjon og økonomi er, er årsaken til de fleste konkurser. Og problemer når likviideten svikter; det som Innovasjon Norge kaller for «blodbadet.» Når man som gründer legger ut på en av livets viktigste ferder, gjelder det å være godt forberedt. Vi i TRYGG ØKONOMI ønsker å føye til et perspektiv som ofte blir borte i oppstarten:

En god forberedelse er å sikre at du har maks kjennskap til din egen økonomi og kjenner godt til hvilken økonomi som du og familien må ha for at dere skal klare dere med de forpliktelsene dere har. God kjennskap til egen økonomi – og å innføre et forvaltningsperspektiv for den - kan være et godt middel til å sikre både familien og bedriftens økonomi og framtid. Ta med din ektefelle/ partner og invester i et Smartkurs i økonomi. En kompetanse verd å ha.

Vi tilbyr kurs, verktøy til å kontrollere økonomien med, egenstudium eller individuelle samtaler

Arbeider du med gründervirksomhet eller driver du et etablerersenter?

Gründerne og småbedrifter er Norges viktigste verdiskapere! Hvis du mener at det å ha superkompetanse på familiens egen økonomi bør legges til som en viktig kompetanse før man etablerer virksomhet – bør du kontakte oss. Vi hjelper til med å lage et kurs i personlig økonomi tilpasset gründernes hverdag og nære framtid. La oss sammen hjelpe gründerne med viktige ferdigheter til å trygge sin oppstart! La oss sammen forbedre den brutale statistikken for nedleggelse av nystartet virksomhet ved å tilføre en ny kompetansedimensjon til etableringen.

Ring oss på 8800 7777 og slå av en prat eller send oss en epost (lars@tryggokonomi.no) for å vite mer.

Driver du en organisasjon eller medlemsforening hvor superkunnskap i personlig økonomi kan være et medlemsgode?

Da må du gjerne kontakte oss med tanke på å gi medlemmene tilbud om en slik løsning. Vi tilbyr brukerverktøy som gir suveren oversikt over økonomien. Vi tilbyr slike verktøy, eventuelt i kombinasjon med kurs, selvstudium eller som bedriftsinterne kurs.

Ring oss på 8800 7777 og slå av en prat eller send oss en epost (lars@tryggokonomi.no) for å vite mer.

SENTER FOR PERSONLIG ØKONOMI I SANDEFJORD

tilbyr bedrifter en beredskapstjeneste for sine ansatte

Vi tilbyr dine ansatte

  • Gode samtaler om økonomi
  • Hjelp med økonomisk kartlegging og planlegging
  • Hjelpe medarbeidere med å få frem handlingsrommet i sin økonomi
  • Hjelp med å etablere familiestrategi for sparing og forbruk
  • Hjelp med langsiktig planlegging
  • Hjelp med kartlegging og å løse opp i problemer
  • Hjelp til å få oversikt i gjeldssaker
  • Kurs for ansatte «Full økonomisk kontroll»

Vi har laget en beredskapspakke slik at bedriftens ansatte vil få rask tilgang på økonomisk kompetanse enten det dreier seg om forebygging eller behovet er av mer akutt karakter. Beredskapsavtalen kan kombineres med andre tilbud som kurs, coaching og foredrag for dine ansatte om hverdagsøkonomi og om å bygge god økonomisk beredskap i familien.

Er dette aktuelt for din/deres bedrift?

Vi lever i en tid hvor man kan bli ruinert bare ved ett ubetenksomt tastetrykk på smarttelefonen. Vi anbefaler alle å øke bevisstheten rundt sin økonomiske atferd og å øke sin økonomiske innsikt og beredskap. Vi tilbyr ansatte i bedrifter metoden «Full økonomisk kontroll» som gir høy økonomisk beredskap for hverdagen og fravær av problemer.

Ved å samarbeide med vår bedrift kan du sikre at dine medarbeidere har et profesjonelt og løsningsorientert miljø å henvende seg til enten det gjelder forebyggende tiltak eller av akutt karakter. Å styrke dine ansattes kompetanse rundt økonomi og tilby hjelp med å rydde opp i problemer, mens problemene ennå ikke er så store, vil kunne ha stor verdi for dine medarbeidere. Det vil samtidig være god økonomi for bedriften å ha beredskap på dette området. Det gir fravær av problemer og sykdom og sikrer mange positive forhold for bedriften.

SENTER FOR PERSONLIG ØKONOMI er en del av TRYGG ØKONOMI AS på Pindsle i Sandefjord og drives av Lars Findahl, som har mer enn 25 års fartstid med undervisning og problemløsing i singel- og familieøkonomi.

Bedriftsbloggen

Trykk for å dele: