Ukategorisert

Vi må stå sammen

Kjære Smartinstruktører

Vi må alle stå sammen i denne vanskelige tiden. Det er tid for omtanke og dugnadsånd. Trygg økonomi har en erfaring og kompetanse som er nyttig for vår tid. I samspill med nav-kontor og andre tiltaksarrangører sprer vi kunnskap om hvor altomfattende viktig det er å ha kompetanse og verktøy til å se, oppdage- og styre økonomien sin med. Det er god beredskap.

Nå er denne kompetansen viktigere enn noen gang. Vi håper at dere som er sertifiserte instruktører i Smart vil finne tid og rom for å gjøre denne kompetansen tilgjengelig for alle dem som framover ønsker et verktøy til å se- og ta vare på økonomien sin.

Å gi et tilbud i personlig økonomi er også et helse- og verdighetsøkende tiltak. Som inspirasjon legger jeg ved en lenke som viser hvordan Nordtro AS i Nordreisa i Troms og Finnmark arbeider med å styrke lokalbefolkningens beredskap i personlig økonomi, på ulike arenaer.  

Trykk for å dele: