Smartskolen i personlig økonomi: En vei til bedre økonomi, bedre helse og bedre liv

Smartskolen i personlig økonomi er en personlig kompetanse til å komme bedre på parti med økonomien sin og seg selv. Det betyr å vite alt som er viktig ved den og å lære seg å forvalte den. Å forvalte økonomien er noe mer enn å betale regningene sine. Å ha detaljert kunnskap om alle sidene av egen økonomi, er et valg man tar og er en vel utprøvd vei til å styrke økonomien. Det krever veldig liten innsats i forhold til tid og investering. Det som er helt vanlig er at du oppdager mulighetsrom i økonomien din som du ikke trodde var der- og det er nettopp ett av poengene. Når du beskriver ditt økonomiske landskap for deg selv kan det også være ubehagelig. Det krever mot å avdekke stressområder i økonomien, som du kanskje til nå har prøvd å skyve vekk.

Ett forhold som skaper vedvarende stress i folks økonomi, skyldes det høye kostnadsnivået i landet vårt. Et tredje forhold et det økonomiske stresset som vi påfører oss selv. Og det er lett å gjøre! Vi utsettes for konstant kjøpepress. Personlig økonomi er et fag, og når vi ikke lærer basic, og heller ikke om personlig miljøansvar, er det lett å gå i økonomiske feller. Et eksempel på hva vi ikke lærer, er å brette ut økonomien vår som et visuelt kart for oss selv. De som kan bruke denne kunnskapen best, er alle som har en egen økonomi.

Vi må ta i bruk et økonomisk kartleggingsverktøy til å hjelpe oss. Hjernen vår trenger det. Alle som foretar en kartlegging av økonomien sin og som bestemmer seg for også å jobbe med den framover, får mange hyggelige premier. Det gir en god feeling i kroppen og i psyken å ha økonomisk oversikt og kontroll! Det er lettere å holde økonomien sunn, eller å få den sunn. Det er lettere å stå imot impulskjøp og andre fristelser. Man sover bedre om nettene, man yter mer om dagen og det beskytter barna og samlivet bedre. Non- profit bedriften Trygg økonomi har laget Smart økonomikartlegger; som hjelper deg og dine med å skaffe den solide oversikten i økonomien som vi tar til orde for at alle vil ha nytte av.  

Trygg økonomi gir bedr rom for det livet bør handle om
Trykk for å dele: