Vårt verktøy er laget i Excel. Du må ha Excel på din maskin for å bruke verktøyet. Du får superinnsikt og mulighet for superkontroll på din økonomi ved å ta i bruk vårt verktøy. For å beholde din superkontroll bør du arbeide med økonomien din ca ti minutter i uken. Mange verktøy kan du kjøre på telefonen din. Smart økonomiplanlegger™ egner seg best å jobbe med på en litt større skjerm.

_______

Er du regnskapssjef i hjemmet men på jakt etter enkle med gode verktøy for å holde full kontroll, vil verktøyene på Smart minnepenn gjøre jobben for deg. Naturligvis blir det et samspill, i den betydning at du må ta verktøyene i bruk, for at de skal være til nytte. Smart minnepenn har du med deg på nøkkelknippet. Slik har du med deg økonomien din og planen dine over alt. For best utbytte av Smart bør du ha tilgang til Microsoft Excel.

Smart økonomiplanlegger™ inneholder 27 dokumenter og verktøy. Hovedverktøyet er Smart husholdnings-regnskap og budsjett, med mulighet for å budsjettere valgfrie perioder og med gode simuleringsmuligheter (hva skjer hvis…?). Du får også verktøy for å arbeide med dine mål og en rekke skjema for planlegging av den nære framtiden og for å ha god dokumentasjon og beredskap i hverdagen. Vær med på å gjøre «god beredskap» til det nye moteordet.

Ønsker du lærerveiledning?

Smart™ Minnepenn, Smart™ Minnepenn + lærerveiledning