Hvis du lærer deg å bruke dette verktøyet i hverdagen har du en topp beredskap for å sikre deg selv og familien framover. Verktøyet består av undervisningsmateriell (arbeidsbok), Smart for Excel en minnepinne med husholdningsregnskap, budsjett og mine mål og mange skjema for planlegging for god beredskap rundt økonomien, hverdagen og helsen. I tillegg inneholder Smartbox et fysisk arkiv for lagring av regninger og et gjenpartsarkiv for alle typer viktige økonomiske papirer. Du får muligheten til å arkivere alle papirer på ett sted. Det er denne løsningen du skal gå for, hvis du har tro på at du vil ta dette arkivet i bruk. For best utbytte av Smart bør du ha tilgang til Microsoft Excel.