Smart for etater og offentlige bedrifter

Her er en uhildet uttalelse om Smart og om de resultatene som du kan forvente hos dine kursdeltakere.

Videoen handler om hva Smartskolen i personlig økonomi kan gjør for dine tjenestemottakere. Trygg Økonomi arbeider for å redusere økonomiske forskjeller i samfunnet.

Slik kan du undervise jobbsøkere og ansatte i personlig økonomi


Se hele presentasjonen her

Smart didaktikk – Undervisningens hva, hvordan og hvorfor


Se hele presentasjonen her

Smart som verktøy for NAV og tiltaksarrangører

Smart er et undervisningstilbud for voksne personer som ønsker påfyll i sin økonomikunnskap. Samtidig er Smart et verktøy for å holde god oversikt over økonomien sin. På oppdrag fra Nav og tiltaksarrangørene har Lars Findahl i TRYGG ØKONOMI gjennom 25 år, utviklet verktøyet Smartmetoden i økonomi, helse og livskvalitet. Nav og andre offentlige bedrifter og tiltak sertifiserer seg i å undervise i Smart. 18 000 personer har gjennomført Smartkurs og mottatt verktøy for å holde oversikt over økonomien sin. Alle kursdeltakere mottar kompetansebevis ved fullført kurs. Å kunne dokumentere slik kompetanse har vist seg positivt i forhold til jobbsøknad og ved søknad om skoleopptak. Tilbakemeldingen fra ansatte og kursdeltakere er meget god.

Smart som verktøy innen coaching og familieterapi

Det finnes flere gode metoder og verktøy for å gi styrke til enkeltpersoner og familier. Smartskolen i motiverende økonomi er et opplæringstilbud for voksne i personlig økonomi. En benytter familiens egen økonomi som et lerret for å lære. Da blir temaet ikke lenger teori men en økonomisk innsikt tett på livet.

Vår løsning: Sertifiseringskurs i Smartmetoden i økonomi, helse og livskvalitet

TRYGG ØKONOMI arbeider kontinuerlig med å utvikle metoder og verktøy for å få overblikk og bli engasjert i sin økonomi. Vi arbeider for å bringe Smartmetoden ut til hjelpere som jobber med menneskelig vekst og med forbedring av økonomi og helse. Derfor arrangerer vi Sertifiseringskurs i Smart, for ansatte i NAV og andre etater og andreforetak med ovennevnte arbeidshorisont. Sertifiseringskurs kan arrangeres over hele landet med to til åtte deltakere, over to til tre dager. Vi reiser gjerne ut til etaten eller bedriften.

Smart som verktøy for Bufetat – å styrke familien og barnets hverdag

En trygg oppvekst varer livet ut. Det gjør dessverre også en dårlig én.

Det er mange enkeltpersoner og familier som sliter med økonomien. Beklageligvis. Det som tar veldig på i en slik situasjon er at det skaper stor usikkerhet i hverdagen. Dette fører raskt til stress, dårlig helse og dårlig forhold i familien. Det behøver ikke gå lang tid før kommunikasjonen og familierelasjonen skades. Hvert år har vi ca. 20.000 skilsmisser og separasjoner blant gifte par i Norge. I tillegg kommer bruddene blant samboerpar med barn. Denne krisen er vanskelig for de voksne men særlig  utsatt er barn og ungdom.

Ennå er det ikke forsket så mye på økonomiens betydning for å opprettholde en god allmenhelse og god helse i parforholdet og i familien. Men noe er gjort. Det sies at i inntil 1/3 av bruddene spiller problemer i økonomien en vesentlig rolle for at bruddet blir et brudd.

Tenk om man kunne finne opp et språk som gjorde at begge partene i forholdet virkelig kunne se det økonomiske landskapet som beskriver familiens situasjon og se det tydelig. Smart budsjett- og regnskapsverktøy er et slikt språk. Smart lærer folk å se, å forstå og å prate om sin økonomi. Og å ta grep i sammen for å rydde opp og å beskytte den. Med kompetansen som Smart gir kan omfanget av samlivsbrudd forankret i økonomiske problemer og ødeleggende adferd reduseres. Betydelig. Smart er utviklet for familien og barnas beste. Metoden virker fra dag én.

Smart som verktøy for Kriminalomsorgen og Rusomsorgen

Til tross for mange nye metoder i rehabiliteringsarbeidet de senere årene er tilbakefallsrisikoen likevel stor. Et spørsmål mange innsatte stiller seg er hvordan man skal greie seg økonomisk når man kommer ut i det åpne samfunnet igjen- og hvordan man skal få en normal inntekt til å strekke til? For å unngå tilbakefall er det viktig å kjenne økonomien sin og å ha tro på den. Smart er en slik løsning. Smart er en metode for å forstå og monitorere økonomien sin, slik at man alltid vet alt om sin økonomi. Metoden er enkel å bruke og er åpen for alle. Smartmetoden bygger på erfaringsbasert læring, på refleksjon, samtale og bruk av enkle verktøy for å gjøre økonomien synlig for seg selv.

Aktuelle artikler

Trykk for å dele: