Kan Smartskolen i personlig økonomi være et virkemiddel i jobb- og livsmestringstilbudene hos Nav og de andre tiltaksarrangørene? 

Av Lars Findahl, daglig leder i Trygg Økonomi AS

Smartskolen i personlig økonomi; veien til viktig læring og økt selvhjelp. Invitasjon til deltakermedvirkning og økt livsmestring gjennom å forstå sin økonomi.

Smartskolen er en skole i personlig økonomi, for voksne, som du kan integrere med all annen undervisning. Skolen leverer praktisk kompetanse rundt egen økonomi og er et verktøy med varig verdi for deltakerne. Skolen har en rekke faglige mål, men er først og fremst en «snakke- og refleksjonsskole» rundt håndtering av penger.    

Vi vil gjerne invitere deg og ditt team til en samtale om denne metoden. Metoden er lagt opp som en vei til økt selvinnsikt i egen økonomi (som påvirker hele livet).

Læring for livet

Å bli fortalt hva du skal gjøre eller mene om din egen økonomi er ikke en god vei til læring eller livsmestring. All læring blir bedre om du inviterer til en prosess og praktisk utprøving som del av læringstilbudet. Den erfaringen tok vi med oss da vi utviklet konseptet «Smartskolen i personlig økonomi». Det er for 27 000 kursdeltakere siden.

Brukermedvirkning

Hva er god brukermedvirkning? Slik Smartskolen ser på det, dreier det seg i første hånd om å bli inspirert til å ville utforske mulighetsrommet i egen økonomi (eget liv).

Gjennom deltakelse individuelt og i grupper bidrar deltakernes erfaringer til nye innsikter. Refleksjon rundt tema som gruppa løfter frem og er opptatt av vil bidra til ansvarliggjøring, myndiggjøring og til samskapt læring (Reflekterende Team).

Er utfordringer i økonomien alvorlig?

Empiri viser at selv kortvarig press på økonomien gir konsentrasjons- og søvnproblemer. Som igjen kan føre til mindre energi og sykefravær. Det kan være utfordrende for hele samlivet.

Smartskolen i personlig økonomi er et verktøy som brukes av lokale Nav-kontor og av tiltaksarrangører tilknyttet Arbeid & Inkludering i NHO og ASVL samt noen frittstående kompetansemiljøer. Smartskolen i personlig økonomi er et læringstilbud for voksne. Tilbudet kan tilpasses elever i videregående.  

Kontakt meg for å lage en avtale for en kort presentasjon, dersom dere ønsker å vite mer om denne metoden.    

Trykk for å dele: